Autor: kongres

Krzysztof A. Makowski

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Dzieje ziem polskich w epoce zaborów, w tym zwłaszcza kwestie demograficzne, dzieje społeczno-gospodarcze, mobilność społeczna i procesy migracyjne, dzieje kobiet i rodziny; stosunki narodowościowe na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, zwłaszcza dzieje ludności niemieckiej i żydowskiej oraz stosunków polsko-niemiecko-żydowskich; tożsamość, świadomość i pamięć historyczna na ziemiach polskich w XIX i XX wieku; dzieje historiografii i źródłoznawstwo XIX i XX wieku.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 • Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2017 (red., z K. Karolczakiem)
 • Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, Poznań 2014
 • Approaches to Slavic Unity: Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism, and Solidarity Among the Slavs Today, Poznań 2013 (red., z F. Hadlerem)
 • Słowianie – idea i rzeczywistość. Zbiór studiów, Poznań 2013 (red., z M. Saczyńską)
 • Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab opowiedziana Evie Urbach, Poznań 2012 (red.)
 • Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, Poznań 2007 (red.)
 • O nowy model historycznych badań regionalnych, Poznań 2007 (red.)
 • Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym, Poznań 2004
 • Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu, Kraków 2004 (z D. Praszałowicz, A.A. Ziębą)
 • Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy, Poznań 1999 (red., z L. Trzeciakowskim)
 • Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych (członek zarządu)
 • Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk (członek prezydium)
 • Commission Internationale des Études Historiques Slaves
 • Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
 • International Commission of Historical Demography
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Maciej Michalski

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Historia średniowiecza; hagiografia i kult świętych; historia kobiet; historia życia prywatnego; mediewalizm w kulturze nowożytnej i współczesnej; kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej w XIX wieku.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • Tolkien – mit, historia, literatura. Eseje i studia, Poznań 2016 (red., z Z. Kopeciem, P. Matusikiem)
 • Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej, Poznań 2013
 • Oblicza miediewalizmu, Poznań 2013 (red., z A. Dąbrówką)
 • Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Maciej Michalski

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Historia średniowiecza; hagiografia i kult świętych; historia kobiet; historia życia prywatnego; mediewalizm w kulturze nowożytnej i współczesnej; kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej w XIX wieku.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • Tolkien – mit, historia, literatura. Eseje i studia, Poznań 2016 (red., z Z. Kopeciem, P. Matusikiem)
 • Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej, Poznań 2013
 • Oblicza miediewalizmu, Poznań 2013 (red., z A. Dąbrówką)
 • Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Krzysztof A. Makowski

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH;

Dzieje ziem polskich w epoce zaborów, w tym zwłaszcza kwestie demograficzne, dzieje społeczno-gospodarcze, mobilność społeczna i procesy migracyjne, dzieje kobiet i rodziny; stosunki narodowościowe na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, zwłaszcza dzieje ludności niemieckiej i żydowskiej oraz stosunków polsko-niemiecko-żydowskich; tożsamość, świadomość i pamięć historyczna na ziemiach polskich w XIX i XX wieku; dzieje historiografii i źródłoznawstwo XIX i XX wieku.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 • Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa 2017 (red., z K. Karolczakiem)
 • Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, Poznań 2014
 • Approaches to Slavic Unity: Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism, and Solidarity Among the Slavs Today, Poznań 2013 (red., z F. Hadlerem)
 • Słowianie – idea i rzeczywistość. Zbiór studiów, Poznań 2013 (red., z M. Saczyńską)
 • Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab opowiedziana Evie Urbach, Poznań 2012 (red.)
 • Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, Poznań 2007 (red.)
 • O nowy model historycznych badań regionalnych, Poznań 2007 (red.)
 • Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym, Poznań 2004
 • Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu, Kraków 2004 (z D. Praszałowicz, A.A. Ziębą)
 • Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy, Poznań 1999 (red., z L. Trzeciakowskim)
 • Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych (członek zarządu)
 • Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk (członek prezydium)
 • Commission Internationale des Études Historiques Slaves
 • Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich
 • International Commission of Historical Demography
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Michał Kolasiński

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu –  stosunki międzynarodowe (2005 r.), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2010 r.). Uczestnik projektów analitycznych w ramach zespołów Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie i Centrum Europejskiego Natolin w Warszawie. Autor publikacji naukowych w zakresie stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej i na obszarze postradzieckim w perspektywie historycznej i współczesnej. Pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu od września 2011 r. Koordynator współpracy Województwa Wielkopolskiego z partnerami pozaeuropejskimi. Jeden z pracowników delegowanych do prowadzenia współpracy z partnerami Wielkopolski z obszaru b. ZSRR. Współautor i współrealizator projektów z zakresu pomocy rozwojowej dla krajów obszaru Partnerstwa Wschodniego. Koordynator programu stażowego dla urzędników z regionów partnerskich „Wielkopolska Akademia Samorządności”.

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Instytucje o profilu edukacyjnym w Poznaniu oferują szeroką gamę zajęć animacyjnych dla dzieci młodszych (do 7 lat) i starszych (7–15 lat). Szczególnie interesująco przedstawia się oferta gier miejskich organizowanych przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT (www.poznan.pl/mim/trakt/) oraz oferta Bramy Poznania ICHOT (www.bramapoznania.pl). Zajęcia mogą mieć zarówno charakter sportowy, jak i edukacyjny. Prowadzone będą w języku angielskim.

SPORT

Ścisłe centrum miasta położone jest zaledwie 2 km od Jeziora Malta, które otoczone jest m.in przez drugi co wielkości polski ogród zoologiczny, całoroczny stok narciarski, kompleks basenów i saun (Termy Maltańskie, www.termymaltanskie.com.pl) czy parki linowe. Nad jeziorem Malta można zagrać pod gołym niebem w bowling i bilard, mini golfa, a także skorzystać z kolejki górskiej i całorocznego toru saneczkowego. Okolice Jeziora Malta to także ulubione miejsce rowerzystów, biegaczy oraz miłośników jazdy na rolkach.

W granicach miasta znajdują się aż cztery jeziora: wspomniana już Malta, a dodatkowo Rusałka oraz jeziora Strzeszyńskie i Kierskie. Każde z nich daje szansę na aktywny wypoczynek, od turystyki pieszej i rowerowej poczynając, a na sportach wodnych kończąc. Nad każdym z jezior czynne są także strzeżone kąpieliska i plaże.

BIBLIOTEKI I ARCHIWA

Biblioteki naukowe miasta Poznania – Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Kórnicka PAN, Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteka Raczyńskich, jak również archiwa – Archiwum Państwowe, Archiwum Archidiecezjalne przygotują specjalną ofertę dla gości Kongresu, obejmującą pokazy rękopisów oraz cymeliów ze swoich zbiorów. Warto przy tym zaznaczyć, że Biblioteka Uniwersytecka jest w posiadaniu największej na świecie kolekcji druków masońskich, zaś w Bibliotece Kórnickiej przechowywane są druki ze słynnej biblioteki szachowej Tassilo von Heydebrand und der Lasa.

MUZEA

W Poznaniu i okolicach zlokalizowanych jest kilkadziesiąt przekrojowych i tematycznych muzeów i skansenów.  Szczególnie intersująca może być oferta: Muzeum Narodowego w Poznaniu (www.mnp.art.pl) z interesującymi zbiorami sztuki, zwłaszcza sztuki polskiej, oraz jego licznych oddziałów, m.in. Muzeum Sztuk Użytkowych, Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Etnograficzne (w budynku dawnej loży masońskiej); Muzeum Archeologiczne (www.muzarp.poznan.pl), Brama Poznania ICHOT (bramapoznania.pl,), Muzeum Archidiecezjalne (www.muzeum.poznan.pl)

ATRAKCJE WIECZORNE

Do najważniejszych obszarów wieczornej rekreacji kongresowej należy sfera kulinariów, stąd warto wskazać, że Poznań to ważne miejsce na gastronomicznej mapie Polski i rozpoznawalna destynacja kulinarna. W samym mieście istnieje obecnie około 800 obiektów gastronomicznych (z czego 316 restauracji, 156 kawiarni i ponad 300 barów i pubów). Lokale poznańskie serwują bogaty wachlarz potraw od kuchni orientalnej po typowe narodowe dania kuchni europejskich oraz od kuchni wegańskiej i wegetariańskiej po bogate w tłuszcze zwierzęce tradycyjne potrawy polskie.

BIURO KONGRESU

KONTAKTY

 

W konkretnych sprawach prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne zagadnienia!

 

Rejestracja
Anna Paczos
ichs2020poznan@grupamtp.pl

International Affiliated Organizations
Prof. Katarzyna Balbuza
affiliated.commission2020@gmail.com

Sesja Posterowa
Prof. Agnieszka Jakuboszczak
poster.session2020@gmail.com

Fundusz Solidarnościowy
Prof. Lucyna Błażejczyk-Majka
solidarity.fund2020@gmail.com

Research Forum
Prof. Małgorzata Praczyk
research.forum2020@gmail.com

Program Kongresu
Prof. Maciej Michalski
maciej.michalski@amu.edu.pl

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

  [recaptcha]

  Mariusz Wiśniewski

  Absolwent politologii oraz prawa na UAM w Poznaniu. W latach 2006–14 Radny Miasta Poznania. Wcześniej m.in. dziennikarz sportowy (1998–2000), przewodniczący Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów (2001–2003), doradca Wojewody Wlkp. (2008–14), wykładowca akademicki (2012–14), wiceprezes Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA. (2014).W latach 2008–2014 pracował w Zespole Doradców Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, gdzie był m.in. zaangażowany w organizację Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu w 2008 r. oraz spotkań w ramach polskiej Prezydencji w UE, które odbywały się w Poznaniu (2011 r.). Od 2003 do 2006 roku pracował w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie był organizatorem i koordynatorem pierwszego w Polsce miejskiego programu staży studenckich.

  Marek Woźniak

  Jest absolwentem archeologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studium Polityki i Zarządu Lokalnego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W październiku 2005 roku objął funkcję Marszałka Województwa Wielkopolskiego, którą pełni nieprzerwanie od czterech kadencji. Od lipca 2006 do marca 2007 roku oraz od października 2014 do czerwca 2015 roku przewodniczył Konwentowi Marszałków Województw RP. Od lutego 2011 roku pełni funkcję Wiceprezesa Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej.  Za działalność publiczną wyróżniony między innymi: „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” przez Prezydenta RP, „Złotym Krzyżem Zasługi” przez Prezydenta RP.

  Andrzej Chwalba

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

  Historia społeczna i kulturowa Polski i Europy w XIX i XX wieku

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

  • 1914 –1918. An Anatomy of Global Conflict, Kraków 2014
  • Istorija na Trietaja Polska Republika, Sofia, 2012
  • Historia Powszechna 1989–2011, Warszawa 2011
  • Poljska Nakon Komunizma  (1989–2011), Zagreb 2011
  • Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 1989 bis 2005, Wiesbaden 2010
  • Collegium Maius . A history, Kraków 2010
  • Historia Powszechna: wiek XIX, Warszawa 2009
  • Polsko 1989 –2008 , Dejiny soucasnosti, Brno 2009
  • Polen und der Osten. Texte zu einem spannungsreichen Verhältnis, Frankfurt am Main 2005 (red.)
  • Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne (wiceprezes)
  • Komisja Historyczna i Komisja Historii Kościoła Polskiej Akademii Umiejętności
  • Towarzystwo Naukowe w Przemyślu

  Maciej Michalski

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

  Historia średniowiecza; hagiografia i kult świętych; historia kobiet; historia życia prywatnego; mediewalizm w kulturze nowożytnej i współczesnej; kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej w XIX wieku

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

  • Tolkien – mit, historia, literatura. Eseje i studia, Poznań 2016 [współredaktorzy: Zbigniew Kopeć, Przemysław Matusik]
  • Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej, Poznań 2013
  • Oblicza miediewalizmu, Poznań 2013 [współredaktor: Andrzej Dąbrówka]
  • Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

  Ewa Domańska

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

  Współczesna angloamerykańska teoria i historia historiografii, metodologia historii, porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych, humanistyka ekologiczna, studia nad ludobójstwem i ekobójstwem, studia nad martwym ciałem, nieeuropejskie podejścia do przeszłości.

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

  • Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Warszawa 2017
  • Historia dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, Kraków 2014 (red., z Tomaszem Wiśliczem, Rafałem Stobieckim)
  • Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa 2012
  • Історія, гуманітаристика, сучасність. Дослідження з теорії знання про минуле, Київ 2012
  • French Theory w Polsce, Poznań 2010 (red., z Mirosławem Lobą)
  • Re-Figuring Hayden White, Stanford 2009 (red., z Frankiem Ankersmitem, Hansem Kellnerem)
  • Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006
  • Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, wyd. 2, Poznań 2005
  • Encounters: Philosophy of History After Postmodernism, London 1998 (red.)

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • International Commission of Theory and History of Historiography (przewodnicząca)
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Towarzystwo Historiograficzne
  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • Komitet Nauk o Kulturze, PAN
  • Komitet Nauk Historycznych, PAN

  Przemysław Matusik

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

  Dzieje Polski, głównie Poznańskiego w XIX wieku; dzieje pracy organicznej; historia Kościoła w dobie nowoczesnej XIX-XX wiek; religia a procesy modernizacyjne XIX i XX wieku; historia idei; dzieje kultury polskiej pod zaborami; dzieje miast w XIX i XX wieku (szczególnie Poznania).

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

  • Kard. M. Ledóchowski, Listy wakacyjne. Wybór korespondencji kard. Mieczysława Ledóchowskiego z ks. Władysławem Meszczyńskim z lat 1887–1900, [w:] Kardynał nieznany/The unknown Cardinal, red. M. Pukianiec, Poznań 2015, s. 59–101 (red., z A. Kucharską, T. Rogozińskim)
  • Cieszkowski a początki pracy organicznej w Poznańskiem, [w:] August Cieszkowski in memoriam, red. K. Meller, Poznań 2015, s. 49–68
  • Moritz Jaffe, Poznań pod panowaniem pruskim, Poznań 2012 (red.)
  • „Nadeszła epoka przejścia…” Nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836–1871, Poznań 2011
  • Stan badań nad dziejami Kościoła Poznańskiego w XIX wieku, [w:] Kościół Poznański w historiografii, red. ks. L. Wilczyński, Poznań 2009, s. 135- 177
  • „Obelisk der Geschichte oder überheblicher Halbgott” Otto von Bismarck im polnischen Diskurs 1862–1898, [w:]  Otto von Bismarck im Spiegel Europas, red. K. Hildebrandt, E. Kolb, Paderborn – München 2006, s. 95–113
  • Religia i naród. Życie i myśl Jana Koźmiana 1814-1877, Poznań 1998

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (sekretarz generalny)

  Józef Dobosz

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH I NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  Dzieje polskiego Kościoła w średniowieczu; najstarsze dzieje dokumentu na ziemiach polskich; regionalistyka – dzieje miast polskich w wiekach średnich; zagadnienia ustrojowe i gospodarcze Polski doby średniowiecza; biografistyka; dzieje prawa książęcego w Polsce piastowskiej; relacje polsko-czeskie w kontekście środkowoeuropejskim; dzieje Europy Środkowej w wiekach średnich oraz polskie rozbicie dzielnicowe.

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

  • Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań 2014 (red., z J. Strzelczykiem)
  • Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011, 2014
  • Stanisław Smolka, Mieszko Stary i jego wiek, Poznań 2011 (opracowanie, edycja i posłowie)
  • A. Demandt, Historia świata w zarysie, Poznań 2010 (opracowanie, edycja i posłowie)
  • Stanisław Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań 2008 (opracowanie i wprowadzenie)
  • Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002
  • Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego, Poznań 1995

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Przewodniczący Rady Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

  Kazimierz Ilski

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

  Rozwój chrześcijaństwa na Bałkanach, zwłaszcza nad Dolnym Dunajem; epoka cesarza Teodozjusza II; teologia polityczna, ideologia władzy w późnej starożytności; pojęcia i wartości wplecione w systemy etyczne i systemy społeczne; „historia naturalna”.

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Gods of Constantine, [w:] Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues, red. K. Twardowska i inni, Kraków 2014, s. 275—286
  • The Authority of Bishops in Classical Antiquity, [w:}] Authority in the Past and Present. Sources and Social Functions, red. K. Ilski, K. Marchlewicz, Poznań 2013, s. 25-37
  • Voelkerwanderung und Solidaritaet der Nationen (4./5. Jahrhundert), [w:] Migrationsprozesse und gesellschftlicher Wandel in der Geschichte, red. P Kehne, P. Matusik, Poznań 2011, s. 73-96
  • Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu, Poznań 2001
  • „Andreia” (Tapferkeit) bei den frühen Christen, Wien 1998
  • Biskupi Mezji i Scytii IV – VI w., Poznań 1995
  • Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II, Poznań 1992

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Polskie Towarzystwo Historyczne

  Krzysztof Mikulski

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

  Historia średniowieczna i nowożytna, szczególnie historia społeczna i gospodarcza, historia miast i mieszczaństwa; nauki pomocnicze historii.

  NAJWAŻNIESZE PUBLIKACJE:

  • Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość, Torun 2015
  • Tarcze herbowe z kościoła mariackiego w Toruniu, Warsaw 2015
  • Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warsaw 2011 (z J. Wijaczką)
  • Herbarz patrycjatu toruńskiego, t. I, Toruń 2008; t. II, Torun 2015 (z K. Kopińskim)
  • W pułapce niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII-XVIII w.), Torun 2004
  • Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, Torun 1999
  • Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku, Torun 1994

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne (prezes)
  • Komitet Nauk Historycznych PAN (wiceprzewodniczący)
  • Polskie Towarzystwo Heraldyczne
  • Towarzystwo Naukowe w Toruniu

  Cezary Kuklo

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

  Historia społeczna i gospodarcza; demografia historyczna; historia rodziny i kobiet; dzieje miast w epoce nowożytnej i historia statystyki.

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Rodzina i jej gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, Białystok 2019 (red., z: P. Guzowskim)
  • The Population of the Holy Cross Parish in Warsaw in the 18th Century, Białystok 2016
  • Studies on Family and Household in Preindustrial Poland, Białystok 2015 (red., z: P. Guzowskim)
  • History of Poland in Numbers, vol. III: Poland in Europe, Warsaw 2014 (z J. Łukasiewiczem, C. Leszczyńską)
  • Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, Warszawa 2012
  • Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009
  • Historia Polski w liczbach, t. 1: Państwo. Społeczeństwo, t. 2: Gospodarka, red. A. Jezierski, A. Wyczański, Warszawa 2003–2006, (z A. Wyczańskim, J. Łukaszewiczem, A. Jezierskim, C. Leszczyńską)
  • Studies on Demography of Polish Territories in the Past, „Polish Population Review’’, vol. 25, 2004 (red.)
  • Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998
  • Les modèles familiaux en Europe aux XVIe-XVIIIe siècles, Białystok 1992 (red.)
  • Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Komitetu Nauk Demograficznych PAN (członek Prezydium)
  • Dyrektor Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku
  • Commission Internationale de Démographie Historique
  • Société de Démographie Historique
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Białostockie Towarzystwo Naukowe

  Tomasz Schramm

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

  Historia polityczna Polski i Europy XIX i XX w., historia Europy w „długim trwaniu”, pierwsza wojna światowa, jej podłoże, charakter i konsekwencje, stosunki polsko-francuskie w okresie pierwszej wojny światowej i okresie międzywojennym, przede wszystkim w dziedzinie politycznej i wojskowej; dzieje uniwersytetu w Poznaniu.

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Formation et décomposition des États en Europe au 20e siècle. Formation and Disintegration of European States in the 20th Century, Bruxelles 2012 (red., z A. Fleury, F. Knippingiem, D. Kovacem)
  • 1956. European and Global Perspective, Leipzig 2006 (red., z C. Fink, F. Hadlerem)
  • L’Europe au XXe siècle. Éléments pour un bilan, Poznań 2000 (red.)
  • Historia powszechna. Wiek XX, Poznań 1999, 2001, 2008
  • Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919–1938, Poznań 1987
  • Historycy francuscy o genezie Wielkiej Wojny, Poznań 1984

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
  • Polskie Towarzystwo Historyczne (członek Zarządu Głównego)
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe (wiceprzewodniczący)
  • Commission d’Histoire des Relations Internationales

  Bogumiła Kaniewska

  Literaturoznawczyni, polonistka, tłumaczka, profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury.

  Kieruje Zakładem Semiotyki Literatury Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005-2012 była zastępcą dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej UAM, natomiast w latach 2012-2016 – dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W latach 2016-2020 pełniła funkcję prorektor ds. studenckich UAM, a od 1 września 2020 roku jest rektorem tegoż uniwersytetu. W roku 2020 została również wybrana na przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

  Jest autorką lub współautorką blisko 100 prac naukowych – książek i artykułów. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie literaturą XX wieku, uprawia krytykę literacką. Jest również tłumaczką prozy anglojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy dziecięcej, która stanowi jej wielką pasję. W 1995 roku uzyskała stopień doktora, w 2001 – stopień doktora habilitowanego, a w 2015 – tytuł profesora nauk humanistycznych.

   

  Lucyna Błażejczyk-Majka


  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

  Historia społeczno-gospodarcza Europy Środkowo-Wschodniej; metody ilościowe w badaniach historycznych; metody wielowymiarowe; efektywność ekonomiczna; rolnictwo unijne; współczesne źródła informacji.

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Concentration and Productivity of Livestock and Mixed Farms in New and Old EU Member States. A Regional Level Approach, „Journal of Central European Agriculture” 16 (1), 2015, s. 159–176 (z R. Kalą)
  • Do Field Crop Farms and Mixed Farms of EU Members Improve Productivity at the Same Rate?, „Journal of Central European Agriculture”, 14 (2), 2013, s. 229–242 (z R. Kalą, K. Maciejewskim)
  • Labour Force as a Factor Improving Efficiency of Agricultural Economic Activity in the EU,  „Studia Historiae Oeconomicae „, 30, 2012, s. 71–91 (z R. Kalą)
  • Competitiveness for Space Between Cereals and Crops, „Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia”, 10 (2), 2011, s. 5–17
  • Orientacje egalitarne w 13 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt EUREQUAL, red. K. Podemski, Poznań 2011, s. 293–328 (z P. Plucińskim)
  • Ekonometryczna weryfikacja podstaw teorii indukowanego rozwoju w sektorze rolnictwa wybranych krajów UE, Poznań 2009 (z R. Kalą)

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Statystyczne
  • Polskie Towarzystwo Biometryczne

  Marcin Wysocki

  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Georgia State University, Atlanta. Aktualnie jest Kanclerzem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierującym administracją i gospodarką Uczelni, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie i koordynowanie jej działalności administracyjnej, inwestycyjnej, technicznej i gospodarczej, a także poprzez zarządzanie nieruchomościami UAM czy kształtowanie i realizowanie polityki kadrowej w stosunku do podległych pracowników.
  Do 2013 roku związany był z Bankiem Zachodnim WBK S.A., gdzie w randze Dyrektora kierował audytem wewnętrznym w obszarach ryzyka kredytowego, operacyjnego i zgodności. Posiada szereg certyfikatów zawodowych z zakresu audytu, zarządzania ryzykiem, kontroli i finansów.

  Jan Mazurczak

  Prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT), w skład której wchodzi także komórka zajmująca się pozyskiwaniem dla miasta konferencji i kongresów – Poznań Convention Bureau. Głównym celem PLOT jest promocja Poznania i aglomeracji poznańskiej jako miejsca atrakcyjnego turystycznie oraz wspieranie rozwoju rynku turystycznego w tym regionie. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna stanowi platformę współpracy pomiędzy administracją a branżą turystyczną, instytucjami kulturalnymi oraz podmiotami gospodarczymi, których działalność ma istotne znaczenie dla lokalnego rynku turystycznego. Aktualnie Stowarzyszenie liczy blisko 80 członków. Zanim zaczął kierować PLOT pracował jako dziennikarz. Kierowana przez niego organizacja aktywnie współpracuje z mediami, zarówno jeśli chodzi o dystrybucję informacji, jak i organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy, blogerów i biur podróży z całego świata. Twórca pierwszej w Polce i Europie akcji marketingowej, wykorzystującą pomysł wyprzedaży w promocji miasta – akcji Poznań za pół ceny (dotychczas odbyło się osiem edycji, kopiowanej przez kilkadziesiąt destynacji w Polsce). Wprowadził w życie Poznański Barometr Turystyczny – pierwszy w Polsce system monitorujący w sposób ciągły ruch turystyczny (www.pbt.poznan.pl). Poznań Convention Bureau skutecznie wspiera pozyskiwanie kongresów dla Poznania, takich jak Światowy Kongres Dentystyczny FDI i Światowy Kongres Nauk Politycznych. Zdobywca MP Power 2015 w kategorii Convention Bureau.

  Cezary Mazurek

  Kierownik Pionu Usług Sieciowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS, www.man.poznan.pl), afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Od ponad 20 lat zaangażowany jest w budowę infrastruktury informatycznej nauki w Polsce. W ten kontekst wpisują się również prace badawczo-rozwojowe, które prowadzi w ramach uczestnictwa w wielu europejskich i krajowych projektach badawczych, ze szczególnym nastawieniem na praktyczne wykorzystanie wyników prowadzonych badań i wdrożeń w ramach krajowej eInfrastruktury. Jest wiceprzewodniczącym Rady Konsorcjum DARIAH-PL w ramach którego prowadzi prace nad rozwojem infrastruktury dla humanistyki cyfrowej. Do najważniejszych wdrożeń, którymi kierował w ostatnich latach należą: system bibliotek cyfrowych dLibra — funkcjonująca w Polsce od 2002 roku i wdrożona w ponad 100 instytucjach platforma biblioteki cyfrowej, system rekrutacji do placówek oświatowych NABÓR, system transkrypcji mowy polskiej na tekst ARM, platforma usług telemedycznych HIPERMED. Prace rozwojowe prowadzone w ramach czterech działów Pionu Usług Sieciowych, łączy z zainteresowaniami naukowymi w obszarze nowoczesnych metod zbierania i analizy danych w zastosowaniach medycznych. W tym zakresie jest współzałożycielem międzynarodowego konsorcjum centrów obliczeniowych w USA, Europie i w Indiach – ICTBioMed. Obecnie, pełni rolę koordynatora rozwoju oprogramowania na poziomie europejskiego konsorcjum projektowego, projektu GÉANT oraz jest członkiem GÉANT Programme Planning Committee. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w krajowych i międzynarodowych wydawnictwach i materiałach konferencyjnych.

  Małgorzata Praczyk

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

  Historia środowiskowa; posthumanistyka; studia postkolonialne; studia nad pamięcią; historia polityczna Europy i świata w XX wieku

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Praczyk Małgorzata, Reading Monuments. A Comparative Study of Monuments in Poznań and Strasbourg from the Nineteenth and Twentieth Centuries, trans. Marcin Tereszewski, Berlin: Peter Lang, 2020, pp. 216, fig. 27. https://doi.org/10.3726/b16685
  • Poznań – Strasbourg. Cross-relations in Space and Time, ed. Hanna Grzeszczuk-Brendel, Małgorzata Praczyk, Wydawnictwo Wydziału Historii UAM, Poznań 2022, pp. 140.
  • Praczyk Małgorzata, The Environmental Dimension of Migration. The case of Poland after World War II [in:] Perspectives on Public Policy in Societal-Environmental Crises. What the Future Needs form History, Adam Izdebski, John Haldon, Piotr Filipkowski, Springer 2022, p. 333-342, https://doi.org/10.1007/978-3-030-94137-6_22
  • Praczyk Małgorzata, The Power of Myth. The Imagined Nature of Krakow [in:] An Ecobiography, eds. Adam Izdebski, Rafał Szmytka, University of Pitsbourg Press 2021, p. 161-176. ISBN: 9780822946137
  • Praczyk Małgorzata, Émotions en action. L’histoire comparative du vandalisme et de la destruction des monuments commémoratifs allemands à Strasbourg et Poznań en 1918 et 1919 [in:] Les marques du voisinage. L’Alsace et la Poznanie dans l’ombr des influences germanique, eds. Maciej Forycki, Aagnieszka Jakuboszczak avec la collaboration d’Audrey Kichelewski, Eric Hassler et Patrick Werly, Instytut Historii UAM, Poznań – Strasbourg 2019, s. 115-124.

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • European Society for Environmental History

  Anna Chudzińska

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

  Dzieje polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku; dzieje obozu narodowo-demokratycznego do 1939 roku; dzieje Galicji; historia monarchii habsburskiej w XIX wieku; dydaktyka historii i wiedzy o społeczeństwie.

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Od Dmowskiego do Malsburga. Rzecz o doktoratach honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1939, [w:] Poznań – Szczecin – Wrocław. Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony, red. W. Łazuga, S. Paczos, Poznań 2010, s. 149-160

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne

  Bernadetta Manyś

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

  Dzieje powszechne oraz dzieje Polski w czasach nowożytnych, zwłaszcza historia Wielkiego Księstwa Litewskiego (ze szczególnym uwzględnieniem historii Wilna i jego mieszkańców) oraz historia obyczajowości w XVII i XVIII wieku.

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Więzi emocjonalne między małżonkami w testamentach mieszkańców Wilna i jego okolic z lat 1733–1763, [w:] Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń — dwa światy, red.: A. Chłostak-Sikorska, B. Popiołek, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 95–106
  • „Wileński świat” Zygmunta Augusta w monografii miasta pióra Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Studia Europaea Gnesnensia”, 12, 2015, s. 275–294
  • Uroczystości rodzinne w Wilnie za Augusta III (1733–1763), Poznań 2014
  • La propagande comme outil du jeu politique. Catherine II et ses pratiques de la propaganda politique en Pologne et en France dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, [w:] Jeux et sports de la Renaissance à nos jours, red. M. Forycki, A. Jakuboszczak, M. Serwański, Poznań 2013, s. 207–224 (z K. Napierałą)
  • Wjazd na województwo wileńskie Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” jako przykład specyfiki kultury dworów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim, [w:] Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski, Kraków 2013, s. 307–321

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne (skarbnik oddziału poznańskiego)
  • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

  Agnieszka Jakuboszczak

  ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

  Historia kobiet; historia Polski i powszechna czasów nowożytnych (XVI-XVIII w.); historia Francji i dzieje stosunków polsko-francuskich; historia życia codziennego i obyczajów; dzieje Wielkopolski.

  NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Panny i wdowy – w poszukiwaniu własnej przestrzeni. Losy osiemnastowiecznych szlachcianek z kręgu rodziny Działyńskich [w:] Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 395–405
  • Le cosmopolitisme et la naissance de l’emancipation des femmes? L’exemple des salons polonais du XVIIIe siècle, [w:] Etre Citoyen du monde. Cosmopolitisme et internationalisme: theories – pratiques – combats XVe-XXIe siècles, red. L. Crips, N. Gabirel, M.-L. Pelus-Kaplan, Paris 2014, s. 67–80
  • Etre comme une Française: l’exemple des Polonaises durant l’époque moderne [w:] Le rayonnement français en Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours, red. O. Chaline, J. Dumanowski, M. Figeac, Pessac 2009, s. 259–266
  • Barbara Sanguszkowa (1718–1791) i jej salon towarzyski, Poznań 2008

  CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne (członek zarządu oddziału poznańskiego)
  • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym