baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY

Profesor na Wydziale Historii UAM
Prodziekan Wydziału Historii UAM

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Dzieje Polski, głównie Poznańskiego w XIX wieku; dzieje pracy organicznej; historia Kościoła w dobie nowoczesnej XIX-XX wiek; religia a procesy modernizacyjne XIX i XX wieku; historia idei; dzieje kultury polskiej pod zaborami; dzieje miast w XIX i XX wieku (szczególnie Poznania).

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

  • Kard. M. Ledóchowski, Listy wakacyjne. Wybór korespondencji kard. Mieczysława Ledóchowskiego z ks. Władysławem Meszczyńskim z lat 1887–1900, [w:] Kardynał nieznany/The unknown Cardinal, red. M. Pukianiec, Poznań 2015, s. 59–101 (red., z A. Kucharską, T. Rogozińskim)
  • Cieszkowski a początki pracy organicznej w Poznańskiem, [w:] August Cieszkowski in memoriam, red. K. Meller, Poznań 2015, s. 49–68
  • Moritz Jaffe, Poznań pod panowaniem pruskim, Poznań 2012 (red.)
  • „Nadeszła epoka przejścia…” Nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836–1871, Poznań 2011
  • Stan badań nad dziejami Kościoła Poznańskiego w XIX wieku, [w:] Kościół Poznański w historiografii, red. ks. L. Wilczyński, Poznań 2009, s. 135- 177
  • „Obelisk der Geschichte oder überheblicher Halbgott” Otto von Bismarck im polnischen Diskurs 1862–1898, [w:]  Otto von Bismarck im Spiegel Europas, red. K. Hildebrandt, E. Kolb, Paderborn – München 2006, s. 95–113
  • Religia i naród. Życie i myśl Jana Koźmiana 1814-1877, Poznań 1998

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (sekretarz generalny)