HARMONOGRAM

2017

  • do 31 stycznia –termin zgłaszania paneli w CISH
  • 27-30 września – Zgromadzenie Ogólne CISH w Moskwie
  • październik – wizyta Prezydium CISH

2018

  • czerwiec– wizyta Zarządu CISH

2019

  • początek roku – informacja o Funduszu Solidarnościowym
  • początek roku – uruchomienie rejestracji uczestników
  • w połowie roku – ogłoszenie naboru wolontariuszy

2020

  • początek roku – ogłoszenie ostatecznej wersji programu on-line
  • 23-29.08.2020 – KONGRES