Slider
PL EN FR

HARMONOGRAM

2017

 • 31 stycznia – koniec zgłaszania paneli
 • 27-30 września – Zgromadzenie Ogólne ICHS w Moskwie
 • październik – wizyta Prezydium ICHS w Poznaniu

2018

 • czerwiec– wizyta Zarządu ICHS w Poznaniu

2019

 • 15 maja – początek przyjmowania zgłoszeń na Research Forum
 • 1 października – ogłoszenie regulaminów Funduszu Solidarnościowego i sesji posterowej
 • 15 października – koniec przyjmowania zgłoszeń na Research Forum
 • 31 października – ogłoszenie wyników naboru na Research Forum
 • 15 grudnia – początek rejestracji online; początek przyjmowania zgłoszeń do sesji posterowej i Funduszu Solidarnościowego
 • 31 grudnia – ostateczny termin przesyłania przez organizatorów paneli ich ostatecznego programu (w tym listy referentów)

2020

 • 15 stycznia – koniec przyjmowania zgłoszeń na sesję posterową
 • 31 stycznia – koniec przyjmowania zgłoszeń do Funduszu Solidarnościowego
 • 1 marca – ogłoszenie listy beneficjentów Funduszu Solidarnościowego i osób zakwalifikowanych na sesję posterową
 • 31 marca – koniec wczesnej rejestracji (Early Bird)
 • 30 czerwca – koniec nadsyłania wybranych posterów do sesji
 • 23-29.08.2020 – KONGRES