OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Instytucje o profilu edukacyjnym w Poznaniu oferują szeroką gamę zajęć animacyjnych dla dzieci młodszych (do 7 lat) i starszych (7–15 lat). Szczególnie interesująco przedstawia się oferta gier miejskich organizowanych przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT (www.poznan.pl/mim/trakt/) oraz oferta Bramy Poznania ICHOT (www.bramapoznania.pl). Zajęcia mogą mieć zarówno charakter sportowy, jak i edukacyjny. Prowadzone będą w języku angielskim.

content-single