FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Organizatorzy Kongresu utworzą fundusz wsparcia dla historyków pochodzących z krajów rozwijających się. Pomoc finansowa zostanie udzielona niektórym spośród uczestników Kongresu, którzy złożą odpowiedni wniosek (udostępniony na stronie internetowej Kongresu na początku 2019 roku). Zgłoszenia rozpatrywać będzie powołana w tym celu Komisja na podstawie regulaminu.

W ramach Funduszu Solidarnościowego przewidziane jest:

  • całkowite zwolnienie 100 uczestników z opłaty wpisowego
  • zapewnienie darmowego noclegu dla 150 osób
  • pokrycie kosztów podróży dla 60 osób.

W Funduszu Solidarnościowym partycypować będą m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, The Robert Bosch Foundation i Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Opublikowanie Regulaminu Funduszu Solidarnościowego oraz powołanie komisji przydzielającej wsparcie przewiduje się na początek roku 2019.