baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY


Przewodnicząca
Rektor UAM
Przewodniczący
Przewodniczący KNH PAN
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
Dziekan Wydziału Historii UAM
Wydział Historii UAM
Wydział Historii UAM
Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie
Wiceprzewodniczący KNH PAN
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
Wydział Historii UAM
Prodziekan Wydziału Historii UAM
Prodziekan Wydziału Historii UAM
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
Wiceprzewodniczący KNH PAN
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Kanclerz UAM