Przewodniczący
Rektor UAM
Prof. nadzw. w Instytucie Biologii Eksperymentalnej UAM
Przewodniczący
Przewodniczący KNH PAN
Prof. zw. w Instytucie Historii UAM
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
Dyrektor Instytutu Historii UAM
Instytut Historii UAM
Dziekan Wydziału Historycznego UAM
Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie
Wiceprzewodniczący KNH PAN
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
Instytut Historii UAM
Zastępca Dyrektora Instytutu Historii UAM
Instytut Historii UAM
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Marszałek Województwa Wielkopolskiego