Slider
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY


Przewodniczący
Rektor UAM
Przewodniczący
Przewodniczący KNH PAN
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
Wydział Historii UAM
Wydział Historii UAM
Dziekan Wydziału Historii UAM
Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie
Wiceprzewodniczący KNH PAN
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
Wydział Historii UAM
Wydział Historii UAM
Wydział Historii UAM
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Marszałek Województwa Wielkopolskiego