baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY

Profesor na Wydziale Historii UAM
Prodziekan Wydziału Historii UAM

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Historia średniowiecza; hagiografia i kult świętych; historia kobiet; historia życia prywatnego; mediewalizm w kulturze nowożytnej i współczesnej; kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej w XIX wieku.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

  • Tolkien – mit, historia, literatura. Eseje i studia, Poznań 2016 (red., z Z. Kopeciem, P. Matusikiem)
  • Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej, Poznań 2013
  • Oblicza miediewalizmu, Poznań 2013 (red., z A. Dąbrówką)
  • Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk