Image is not available
Slider
PL EN FR

ORGANIZATORZY

Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk jest ogólnopolską reprezentacją historyków, która istnieje od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Skupia najbardziej uznanych i aktywnych badaczy wszystkich dyscyplin historycznych, działających w uniwersytetach i instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Tradycje akademickie Poznania sięgają początków XVI wieku. Obecny Uniwersytet powołano do życia w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dziś Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obok Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – należy do największych i najlepszych uczelni akademickich w Polsce.

Miejsca Kongresowe
COLLEGIUM MAIUS
Gmach wybudowano w latach 1908–1910 w stylu neobarokowym z elementami stylu neoklasycznego, jako część tzw. Dzielnicy Cesarskiej. Budynek został wzniesiony na potrzeby Komisji Kolonizacyjnej powołanej przez sejm pruski z inicjatywy kanclerza Ottona von Bismarcka w 1886 w celu wykupu ziemi z rąk polskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości budynek ten przejął Uniwersytet Poznański dla utworzonego Collegium Medicum. Od 2008 mieści się tu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Miejsca Kongresowe
ZAMEK KRÓLEWSKI
Przez Polaków (dla odróżnienia od poznańskiej siedziby wczesnośredniowiecznych królów Polski) zwany Cesarskim, wybudowany został dla króla Prus, a jednocześnie cesarza niemieckiego, Wilhelma II, według projektu Franza Schwechtena. Budowę rozpoczęto w 1905 r. Uroczyste otwarcie nastąpiło 21 sierpnia 1910 r. podczas wizyty cesarza w Poznaniu. To najważniejsza budowla tzw. Dzielnicy Cesarskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zamek stał się stał się siedzibą Prezydenta RP. Mieściły się w nim też niektóre zakłady Uniwersytetu Poznańskiego. Po zajęciu Poznania przez Niemców w 1939 r. zamek przebudowano na siedzibę Adolfa Hitlera. Obecnym gospodarzem i administratorem zamku jest Centrum Kultury ZAMEK.