Image is not available
Slider
PL EN FR

ORGANIZATORZY

Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk jest ogólnopolską reprezentacją historyków, która istnieje od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Skupia najbardziej uznanych i aktywnych badaczy wszystkich dyscyplin historycznych, działających w uniwersytetach i instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Tradycje akademickie Poznania sięgają początków XVI wieku. Obecny Uniwersytet powołano do życia w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dziś Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obok Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – należy do największych i najlepszych uczelni akademickich w Polsce.

RESEARCH FORUM

WAŻNA ZMIANA: Organizatorzy przedłużyli termin składania wniosków do 15 października! Ogłoszenie listy instytucji zakwalifikowanych do Research Forum zostało przełożone na 31 października. Research Forum stanowi nową inicjatywę Zarządu Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (International Committee of Historical Sciences – ICHS). W trakcie XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu w 2020 roku odbędzie się po raz pierwszy. Głównym celem Research Forum jest umożliwienie instytucjom naukowym (lub wspierającym naukę) zaprezentowania planowanych bądź realizowanych przez nie projektów badawczych. W ramach Research Forum będą Państwo mogli poinformować o swojej działalności zarówno uczonych o potwierdzonej renomie naukowej, jak i początkujących badaczy. W ten sposób Research Forum stworzy możliwość nawiązania współpracy między badaczami, doktorantami oraz instytucjami wspierającymi badania naukowe.

więcej

AKTUALNOŚCI

15.12.2019
Aplikacja

Fundusz Solidarnościowy

Komitet Organizacyjny XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych Poznań 2020 z przyjemnością informuje, że przy znacznym wsparciu hojnych sponsorów ustanowił Fundusz Solidarności dla historyków, którzy chcieliby wziąć udział w Kongresie. Wsparcie będzie udzielane w formie: bezpłatnego zakwaterowanie w akademikach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla 150 uczestników, zwolnienie z opłaty rejestracyjnej dla 100 uczestników i sfinansowania podróży dla 60 uczestników. 15 grudnia 2019 – początek przyjmowania wniosków o Fundusz Solidarnościowy 31 stycznia 2020 – koniec przyjmowania wniosków o Fundusz Solidarnościowy 1 marca 2020 – ogłoszenie listy beneficjentów Funduszu Solidarnościowego

więcej