Image is not available
Slider
PL EN FR

ORGANIZATORZY

Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk jest ogólnopolską reprezentacją historyków, która istnieje od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Skupia najbardziej uznanych i aktywnych badaczy wszystkich dyscyplin historycznych, działających w uniwersytetach i instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Tradycje akademickie Poznania sięgają początków XVI wieku. Obecny Uniwersytet powołano do życia w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dziś Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obok Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – należy do największych i najlepszych uczelni akademickich w Polsce.

Miejsca Kongresowe
COLLEGIUM MAIUS
Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zbudowane w latach 1908-1910; do 1918 roku siedziba pruskiej Komisji Kolonizacyjnej.

Miejsca Kongresowe
ZAMEK KRÓLEWSKI
Zamek królewski w Poznaniu zbudowany w latach 1904-1910 dla Wilhelma II, cesarza Niemiec i króla Prus.