Image is not available
Slider
PL EN FR

ORGANIZATORZY

Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk jest ogólnopolską reprezentacją historyków, która istnieje od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Skupia najbardziej uznanych i aktywnych badaczy wszystkich dyscyplin historycznych, działających w uniwersytetach i instytutach Polskiej Akademii Nauk.

Tradycje akademickie Poznania sięgają początków XVI wieku. Obecny Uniwersytet powołano do życia w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dziś Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obok Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – należy do największych i najlepszych uczelni akademickich w Polsce.

RESEARCH FORUM

Research Forum stanowi nową inicjatywę Zarządu Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (International Committee of Historical Sciences – ICHS). W trakcie XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu w 2020 roku odbędzie się po raz pierwszy. Głównym celem Research Forum jest umożliwienie instytucjom naukowym (lub wspierającym naukę) zaprezentowania planowanych bądź realizowanych przez nie projektów badawczych. W ramach Research Forum będą Państwo mogli poinformować o swojej działalności zarówno uczonych o potwierdzonej renomie naukowej, jak i początkujących badaczy. W ten sposób Research Forum stworzy możliwość nawiązania współpracy między badaczami, doktorantami oraz instytucjami wspierającymi badania naukowe.

więcej