baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

WYDZIAŁ WYKONAWCZY

Profesor na Wydziale Historii UAM

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Historia kobiet; historia Polski i powszechna czasów nowożytnych (XVI-XVIII w.); historia Francji i dzieje stosunków polsko-francuskich; historia życia codziennego i obyczajów; dzieje Wielkopolski.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Panny i wdowy – w poszukiwaniu własnej przestrzeni. Losy osiemnastowiecznych szlachcianek z kręgu rodziny Działyńskich [w:] Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 395–405
  • Le cosmopolitisme et la naissance de l’emancipation des femmes? L’exemple des salons polonais du XVIIIe siècle, [w:] Etre Citoyen du monde. Cosmopolitisme et internationalisme: theories – pratiques – combats XVe-XXIe siècles, red. L. Crips, N. Gabirel, M.-L. Pelus-Kaplan, Paris 2014, s. 67–80
  • Etre comme une Française: l’exemple des Polonaises durant l’époque moderne [w:] Le rayonnement français en Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours, red. O. Chaline, J. Dumanowski, M. Figeac, Pessac 2009, s. 259–266
  • Barbara Sanguszkowa (1718–1791) i jej salon towarzyski, Poznań 2008

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne (członek zarządu oddziału poznańskiego)
  • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym