baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

WYDZIAŁ WYKONAWCZY

Profesorka na Wydziale Historii UAM

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

Historia środowiskowa; posthumanistyka; studia postkolonialne; studia nad pamięcią; historia polityczna Europy i świata w XX wieku

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Praczyk Małgorzata, Reading Monuments. A Comparative Study of Monuments in Poznań and Strasbourg from the Nineteenth and Twentieth Centuries, trans. Marcin Tereszewski, Berlin: Peter Lang, 2020, pp. 216, fig. 27. https://doi.org/10.3726/b16685
  • Poznań – Strasbourg. Cross-relations in Space and Time, ed. Hanna Grzeszczuk-Brendel, Małgorzata Praczyk, Wydawnictwo Wydziału Historii UAM, Poznań 2022, pp. 140.
  • Praczyk Małgorzata, The Environmental Dimension of Migration. The case of Poland after World War II [in:] Perspectives on Public Policy in Societal-Environmental Crises. What the Future Needs form History, Adam Izdebski, John Haldon, Piotr Filipkowski, Springer 2022, p. 333-342, https://doi.org/10.1007/978-3-030-94137-6_22
  • Praczyk Małgorzata, The Power of Myth. The Imagined Nature of Krakow [in:] An Ecobiography, eds. Adam Izdebski, Rafał Szmytka, University of Pitsbourg Press 2021, p. 161-176. ISBN: 9780822946137
  • Praczyk Małgorzata, Émotions en action. L’histoire comparative du vandalisme et de la destruction des monuments commémoratifs allemands à Strasbourg et Poznań en 1918 et 1919 [in:] Les marques du voisinage. L’Alsace et la Poznanie dans l’ombr des influences germanique, eds. Maciej Forycki, Aagnieszka Jakuboszczak avec la collaboration d’Audrey Kichelewski, Eric Hassler et Patrick Werly, Instytut Historii UAM, Poznań – Strasbourg 2019, s. 115-124.

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • European Society for Environmental History