baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

WYDZIAŁ WYKONAWCZY

Profesorka na Wydziale Historii UAM

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

Historia środowiskowa; posthumanistyka; studia postkolonialne; studia nad pamięcią; historia polityczna Europy i świata w XX wieku

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku, Poznań 2015
  • Czy historia się ekologizuje? Polska współczesna historiografia wobec natury, „Historyka”, nr 45, 2015, s. 39-54
  • Materialne ślady minionej zależności i ich współczesne odczytanie w przestrzeni miejskiej Szczecina, „Porównania”, nr 17, 2015, s. 123-138
  • Wie Denkmäler erzählen. Koloniale und postkoloniale Monumente in Algerien, [w:] Storytellin in der Romania. Die narrative Produktion von Identität nach dem Ende der groβe Erzählungen, red. Ch. Krauss, U. Urban, N. Rentel, Berlin 2014, s. 117-130
  • Les aristocrates – animateurs de l’espace urbain posnanien au XIXe siècle, [w:] Les Arisocraties en Europe. Du Moyen âge à aujourd’hui, red. P. Werly, Strasbourg 2011, s. 43-52

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • European Society for Environmental History