CISH-zarzad-online
CISH-zarzad-online
PL EN FR

MIĘDZYNARODOWY KOMITET NAUK HISTORYCZNYCH

Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych
www.cish.org

Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych (MKNH) to stowarzyszenie zrzeszające historyków z całego świata. Powstało jako organizacja pozarządowa w Genewie w 1926 roku. Składa się z narodowych komitetów historycznych (obecnie 54), międzynarodowych organizacji zajmujących się rożnymi dziedzinami historii (obecnie 31) oraz 8 komisji afiliowanych.

Głównym zadaniem Komitetu jest organizowanie co pięć lat w różnych częściach świata Międzynarodowych Kongresów Nauk Historycznych. Dnia 29 sierpnia 2015 roku na XXII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Jinan (Chiny) Zgromadzenie Ogólne MKNH na miasto-gospodarza XXIII Kongresu w 2020 roku wybrało Poznań. Jak dotąd, w Polsce kongres odbył się tylko raz, w 1933 roku w Warszawie.

Na czele Komitetu stoi Zarząd koordynujący jego bieżącą działalność. Obecnie składa się z 11 osób:
Prezydent – Catherine Horel (Francja)
Wiceprezydent – Eliana Dutra (Brazylia)
Wiceprezydent – Krzysztof A. Makowski (Polska)
Sekretarz Generalny – Edoardo Tortarolo (Włochy)
Skarbnik – Sacha Zala (Szwajcaria)
Członkowie: Gunlög Fur (Szwecja); Joel Harrington (USA); Matthias Middell (Niemcy); Nuno Gonçalo Monteiro (Portugalia); Katalin Szende (Węgry); Hirotaka Watanabe (Japonia).

Honorowy Prezydent – Andrea Giardina (Włochy)

W latach 1980-1985 funkcję prezydenta Komitetu pełnił prof. Aleksander Gieysztor. Przed wojną w Zarządzie zasiadało dwóch reprezentantów Polski – w latach 1926-1938 prof. Bronisław Dembiński (od 1928 jako wiceprezydent), a od 1938 r. prof. Marceli Handelsman.

Najważniejsze decyzje podejmuje Zgromadzenie Ogólne MKNH składające się z reprezentantów wszystkich komitetów narodowych oraz organizacji i komisji zrzeszonych w MKNH.