baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

O KONGRESIE

XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych
21-27.08.2022, Poznań

Od 1900 r. historycy z całego świata organizują swoje kongresy w celu przedyskutowania najbardziej palących tematów, przedstawienia wyników swoich badań i budowy sieci międzynarodowej współpracy. W 1926 r. powołali do życia Międzynarodowy Komitet Nauk Historycznych (ICHS), jako organizację pozarządową, którą tworzą komitety narodowe reprezentujące kraje członkowskie oraz komisje specjalistyczne zajmujących się konkretnymi dziedzinami badań. Głównym celem Komitetu jest promowanie nauk historycznych poprzez współpracę międzynarodową. Komitetowi powierzono organizowanie co pięć lat kolejnych kongresów, we współpracy z historykami z kraju-gospodarza. W przeszłości kongres odbył się w Polsce tylko raz, w 1933 r. w Warszawie.

 

Zgromadzenie Ogólne ICHS w dniu 29 sierpnia 2015 r. w Jinan (Chiny) zdecydowało, że XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych odbędzie się w Poznaniu w dniach 23-29 sierpnia 2020 r. Niestety, ze względu na wybuch pandemii COVID-19 i niezadowalające w większości krajów postępy w jej zwalczaniu, organizatorzy byli zmuszeni już dwukrotnie przełożyć Kongres. Ostatecznie, Zarząd ICHS zadecydował, że XXIII Kongres odbędzie się w dniach 21-27 sierpnia 2022 roku.

 

Polski Lokalny Komitet Organizacyjny został utworzony przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) i Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk (KNH PAN). Powołano go do życia 5 listopada 2015 r. na podstawie umowy podpisanej przez prof. Bronisława Marciniaka, wówczas rektora UAM, oraz prof. Krzysztofa Mikulskiego, ówczesnego przewodniczącego KNH PAN. Po zmianie władz UAM i KNH PAN nowymi Przewodniczącymi Komitetu zostali prof. Andrzej Lesicki (rektor UAM) i prof. Tomasz Schramm (przewodniczący KNH PAN). Komitet składa się z czternastu osób. Oprócz wyżej wymienionych Przewodniczących tworzą go przedstawiciele Wydziału Historii UAM, KNH PAN, Polskiego Towarzystwa Historycznego i Muzeum Historii Polski w Warszawie, a także przedstawiciele władz regionalnych i miejskich – Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, oraz Mariusz Wiśniewski, Wiceprezydent Miasta Poznania. Organizacja Kongresu została powierzona Wydziałowi Wykonawczemu , którego Przewodniczącym jest prof. Krzysztof A. Makowski, a Sekretarzem Generalnym prof. Maciej Michalski. Członkowie Komitetu Wykonawczego reprezentują Wydział Historii UAM, administrację uniwersytecką, władze lokalne, a także Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Biuro Kongresu koordynuje wszystkie działania Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Wykonawczego. Przygotowanie Kongresu pod względem logistycznym zostało powierzone Międzynarodowym Targom Poznańskim.

 

Program XXIII Kongresu, w porównaniu do poprzednich, został nieco zmodyfikowany. Podczas Kongresu w Poznaniu odbędzie się kilkadziesiąt różnych paneli. Wśród nich najważniejsze będą tzw. wielkie tematy (Major Themes). Ponadto planowanych jest kilkanaście tzw. Joint Sessions, około 20 okrągłych stołów (Round Tables), a także kilkadziesiąt sesji specjalistycznych poświęconych różnym zagadnieniom od starożytności do współczesności. Ponadto odbędą się 3 sesje wieczorne. Półtora dnia przeznaczono na panele tematyczne organizowane przez specjalistyczne komisje afiliowane przy ICHS.

 

Planowana jest sesja posterowa dla studentów studiów II i III stopnia. Najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodą ICHS-Shandong University Young Historian Award ustanowioną na XXII Międzynarodowym Kongresie w Jinanin w 2015 r. Nagroda miała zachęcić młodych naukowców do uczestnictwa w Kongresie, podczas którego mogli zaprezentować swoje aktualne osiągnięcia naukowe. Uniwersytet Shandong i ICHS postanowiły przyznać taką nagrodę również podczas XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Poznaniu w 2022 r. Nagroda w wysokości 10 000 USD zostanie podzielona między pięciu laureatów.

 

Podczas Kongresu w Poznaniu po raz pierwszy odbędzie się tak zwane Research Forum. Jest to nowa inicjatywa Zarządu ICHS. Głównym celem Forum jest umożliwienie instytucjom badawczym przedstawienia uznanym uczonym i początkującym badaczom realizowanych lub planowanych projektów. Powinno to stanowić okazję do nawiązywania współpracy między instytucjami, a także do pozyskania w charakterze współpracowników wysoko wykwalifikowanych naukowców. Inicjatywa ta w pełni koresponduje z misją ICHS, ponieważ jednym z jej celów jest stymulowanie dialogu między młodymi naukowcami i różnymi instytucjami badawczymi.

 

Podczas Kongresu w Poznaniu po raz trzeci zostanie przyznana International ICHS History Prize. Otrzymuje ją historyk, który wyróżnił się w dziedzinie historii dzięki swoim badaniom, publikacjom lub osiągnięciom dydaktycznym i wniósł znaczny wkład w rozwój wiedzy historycznej. Tradycyjnie Kongresowi towarzyszyć będzie również Międzynarodowe Targi Książki Historycznej.

 

Wszystkie obiekty kongresowe znajdują się w centrum miasta. Centrum Kongresowe, w tym punkty rejestracyjne i informacyjne, będzie znajdować się w Centrum Kultury Zamek. Ceremonia Otwarcia odbędzie się w największej sali w Poznaniu, tj. w Sali Ziemi, zlokalizowanej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Inne sesje kongresowe odbędą się głównie w okazałych salach poznańskiego Uniwersytetu. Między poszczególnymi obiektami zostanie zorganizowany przejrzysty system komunikacji, a dystans między budynkami pokonywany pieszo nie przekroczy 15 minut. Wszystkie budynki są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. We wszystkich salach kongresowych dostępna będzie sieć Wi-fi eduroam .

 

W Kongresie mogą brać udział pracownicy naukowi uniwersytetów i innych instytucji naukowych, studenci (studiów I, II i III stopnia), nauczyciele i inne osoby zawodowo związane z tematyką Kongresu.

 

Do 30 kwietnia 2022 r. możliwa jest rejestracja po niższej cenie.

 

Opłata rejestracyjna obejmuje:

– spersonalizowany identyfikator

– wstęp na wszystkie sesje

– udział w Ceremonii Otwarcia oraz w przyjęciu powitalnym

– udział w Ceremonii Zamknięcia oraz w pożegnalnym lunchu

– uczestniczenie w wydarzeniach towarzyszących Kongresowi

– przerwy kawowe

– materiały kongresowe

– bezpłatny bilet na transport publiczny.

 

Wprowadziliśmy również opcjonalną opłatę dla osób towarzyszących, która zapewni im takie same korzyści, jak innym uczestnikom Kongresu.

DO ZOBACZENIA W POZNANIU!