baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY

Profesor zw. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

Historia społeczna i kulturowa Polski i Europy w XIX i XX wieku

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • 1914 –1918. An Anatomy of Global Conflict, Kraków 2014
 • Istorija na Trietaja Polska Republika, Sofia, 2012
 • Historia Powszechna 1989–2011, Warszawa 2011
 • Poljska Nakon Komunizma  (1989–2011), Zagreb 2011
 • Kurze Geschichte der Dritten Republik Polen 1989 bis 2005, Wiesbaden 2010
 • Collegium Maius . A history, Kraków 2010
 • Historia Powszechna: wiek XIX, Warszawa 2009
 • Polsko 1989 –2008 , Dejiny soucasnosti, Brno 2009
 • Polen und der Osten. Texte zu einem spannungsreichen Verhältnis, Frankfurt am Main 2005 (red.)
 • Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Historyczne (wiceprezes)
 • Komisja Historyczna i Komisja Historii Kościoła Polskiej Akademii Umiejętności
 • Towarzystwo Naukowe w Przemyślu