baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

WYDZIAŁ WYKONAWCZY

Doktor, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu –  stosunki międzynarodowe (2005 r.), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2010 r.). Uczestnik projektów analitycznych w ramach zespołów Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie i Centrum Europejskiego Natolin w Warszawie. Autor publikacji naukowych w zakresie stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej i na obszarze postradzieckim w perspektywie historycznej i współczesnej. Pracownik Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu od września 2011 r. Koordynator współpracy Województwa Wielkopolskiego z partnerami pozaeuropejskimi. Jeden z pracowników delegowanych do prowadzenia współpracy z partnerami Wielkopolski z obszaru b. ZSRR. Współautor i współrealizator projektów z zakresu pomocy rozwojowej dla krajów obszaru Partnerstwa Wschodniego. Koordynator programu stażowego dla urzędników z regionów partnerskich „Wielkopolska Akademia Samorządności”.