WOLONTARIAT

Wolontariat podczas XXIII MKNH Poznań 2020 będzie miał za zadanie zapewnienie najwyższej jakości obsługi gości przyjeżdżających do Poznania. Jego głównym zadaniem będzie dostarczenie uczestnikom Kongresu wszelkich niezbędnych informacji. Wolontariusze będą obecni na dworcu oraz lotnisku, w ruchliwych punktach miasta i wszystkich miejscach obrad. Będą udzielać informacji na temat topografii miasta, komunikacji publicznej, a także wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

Działania Komitetu Organizacyjnego podczas XXIII MKNH Poznań 2020 będą wspierane przez około 80 wolontariuszy wywodzących się z różnych środowisk. Wśród nich liczną grupę stanowić będą studenci, doktoranci oraz absolwenci Wydziału Historycznego UAM.