baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

WYDZIAŁ WYKONAWCZY

Profesor na Wydziale Historii UAM


ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Historia społeczno-gospodarcza Europy Środkowo-Wschodniej; metody ilościowe w badaniach historycznych; metody wielowymiarowe; efektywność ekonomiczna; rolnictwo unijne; współczesne źródła informacji.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Concentration and Productivity of Livestock and Mixed Farms in New and Old EU Member States. A Regional Level Approach, „Journal of Central European Agriculture” 16 (1), 2015, s. 159–176 (z R. Kalą)
  • Do Field Crop Farms and Mixed Farms of EU Members Improve Productivity at the Same Rate?, „Journal of Central European Agriculture”, 14 (2), 2013, s. 229–242 (z R. Kalą, K. Maciejewskim)
  • Labour Force as a Factor Improving Efficiency of Agricultural Economic Activity in the EU,  „Studia Historiae Oeconomicae „, 30, 2012, s. 71–91 (z R. Kalą)
  • Competitiveness for Space Between Cereals and Crops, „Acta Scientiarum Polonorum, seria Oeconomia”, 10 (2), 2011, s. 5–17
  • Orientacje egalitarne w 13 krajach Europy Środkowej i Wschodniej, [w:] Społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt EUREQUAL, red. K. Podemski, Poznań 2011, s. 293–328 (z P. Plucińskim)
  • Ekonometryczna weryfikacja podstaw teorii indukowanego rozwoju w sektorze rolnictwa wybranych krajów UE, Poznań 2009 (z R. Kalą)

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Statystyczne
  • Polskie Towarzystwo Biometryczne