baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY

Profesor zw. na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku
Wiceprzewodniczący KNH PAN
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH

Historia społeczna i gospodarcza; demografia historyczna; historia rodziny i kobiet; dzieje miast w epoce nowożytnej i historia statystyki.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 • Rodzina i jej gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku, Białystok 2019 (red., z: P. Guzowskim)
 • The Population of the Holy Cross Parish in Warsaw in the 18th Century, Białystok 2016
 • Studies on Family and Household in Preindustrial Poland, Białystok 2015 (red., z: P. Guzowskim)
 • History of Poland in Numbers, vol. III: Poland in Europe, Warsaw 2014 (z J. Łukasiewiczem, C. Leszczyńską)
 • Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, Warszawa 2012
 • Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009
 • Historia Polski w liczbach, t. 1: Państwo. Społeczeństwo, t. 2: Gospodarka, red. A. Jezierski, A. Wyczański, Warszawa 2003–2006, (z A. Wyczańskim, J. Łukaszewiczem, A. Jezierskim, C. Leszczyńską)
 • Studies on Demography of Polish Territories in the Past, „Polish Population Review’’, vol. 25, 2004 (red.)
 • Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Studium demograficzno-społeczne, Białystok 1998
 • Les modèles familiaux en Europe aux XVIe-XVIIIe siècles, Białystok 1992 (red.)
 • Rodzina w osiemnastowiecznej Warszawie, Białystok 1991

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Komitetu Nauk Demograficznych PAN (członek Prezydium)
 • Dyrektor Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu w Białymstoku
 • Commission Internationale de Démographie Historique
 • Société de Démographie Historique
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Białostockie Towarzystwo Naukowe