Slider
PL EN FR

KOMISJE AFILIOWANE

Komisje afiliowane przy Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych w ramach Kongresu tradycyjnie organizują własne sesje.
Decyzją Zarządu MKNH, zgodnie z wieloletnią praktyką, będą się one odbywały w czwartek 25 sierpnia po południu oraz w piątek 26 sierpnia przed południem i po południu.
Każda komisja otrzyma do swojej dyspozycji jedną salę multimedialną.

Organizatorzy paneli muszą przesłać ich szczegółowy program do na adres:
affiliated.commission2020@gmail.com

Wszyscy uczestnicy sesji komisji afiliowanych muszą zarejestrować się w systemie rejestracyjnym Kongresu.
Organizatorzy i referenci w procesie rejestracji muszą wybrać z listy sesję, w której biorą udział.
Organizatorzy paneli są zwolnieni z opłaty kongresowej!

Kontakt:
prof. Katarzyna Balbuza
affiliated.commission2020@gmail.com