baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

WYDZIAŁ WYKONAWCZY

Profesor na Wydziale Historii UAM

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Dzieje powszechne oraz dzieje Polski w czasach nowożytnych, zwłaszcza historia Wielkiego Księstwa Litewskiego (ze szczególnym uwzględnieniem historii Wilna i jego mieszkańców) oraz historia obyczajowości w XVII i XVIII wieku.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Więzi emocjonalne między małżonkami w testamentach mieszkańców Wilna i jego okolic z lat 1733–1763, [w:] Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń — dwa światy, red.: A. Chłostak-Sikorska, B. Popiołek, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 95–106
  • „Wileński świat” Zygmunta Augusta w monografii miasta pióra Józefa Ignacego Kraszewskiego, „Studia Europaea Gnesnensia”, 12, 2015, s. 275–294
  • Uroczystości rodzinne w Wilnie za Augusta III (1733–1763), Poznań 2014
  • La propagande comme outil du jeu politique. Catherine II et ses pratiques de la propaganda politique en Pologne et en France dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, [w:] Jeux et sports de la Renaissance à nos jours, red. M. Forycki, A. Jakuboszczak, M. Serwański, Poznań 2013, s. 207–224 (z K. Napierałą)
  • Wjazd na województwo wileńskie Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” jako przykład specyfiki kultury dworów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim, [w:] Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, red. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski, Kraków 2013, s. 307–321

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne (skarbnik oddziału poznańskiego)
  • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym