WYDZIAŁ WYKONAWCZY

Przewodniczący
Profesor zw. w Instytucie Historii UAM
Sekretarz Generalny
Doktor hab. w Instytucie Historii UAM
Doktor w Instytucie Historii UAM
Profesor nadzw. w Instytucie Historii UAM
Doktor w Instytucie Historii UAM
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Studiów Doktoranckich UAM
Doktor, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Doktor w Instytucie Historii UAM
Doktor, kierownik Pionu Usług Sieciowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym
Prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
Radca prawny UAM
Doktor w Instytucie Historii UAM
Doktor w Instytucie Historii UAM
Doktor, Kanclerz UAM