WYDZIAŁ WYKONAWCZY

Przewodniczący
Profesor na Wydziale Historii UAM
Sekretarz Generalny
Prodziekan Wydziału Historii UAM
Prodziekan Wydziału Historii UAM
Profesor na Wydziale Historii UAM
Doktor na Wydziale Historii UAM
Profesor na Wydziale Historii UAM
Zastępca kwestora UAM
Doktor, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Profesor na Wydziale Historii UAM
Prezes Zarządu Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
Doktor, kierownik Pionu Usług Sieciowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym
Główny specjalista w Centrum Marketingu Sekcji Promocji UAM
Radca prawny UAM
Profesorka na Wydziale Historii UAM