baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY

Profesor na Wydziale Historii UAM
Dziekan Wydziału Historii UAM

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH I NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Dzieje polskiego Kościoła w średniowieczu; najstarsze dzieje dokumentu na ziemiach polskich; regionalistyka – dzieje miast polskich w wiekach średnich; zagadnienia ustrojowe i gospodarcze Polski doby średniowiecza; biografistyka; dzieje prawa książęcego w Polsce piastowskiej; relacje polsko-czeskie w kontekście środkowoeuropejskim; dzieje Europy Środkowej w wiekach średnich oraz polskie rozbicie dzielnicowe.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • Chrystianizacja Europy. Kościół na przełomie I i II tysiąclecia, Poznań 2014 (red., z J. Strzelczykiem)
 • Kazimierz II Sprawiedliwy, Poznań 2011, 2014
 • Stanisław Smolka, Mieszko Stary i jego wiek, Poznań 2011 (opracowanie, edycja i posłowie)
 • A. Demandt, Historia świata w zarysie, Poznań 2010 (opracowanie, edycja i posłowie)
 • Stanisław Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Poznań 2008 (opracowanie i wprowadzenie)
 • Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002
 • Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego, Poznań 1995

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Przewodniczący Rady Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk