baner-graficzny - copy - copy
baner-graficzny - copy - copy
PL EN FR

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU

ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
T. +48 61 829 43 08
www.amu.edu.pl

Tradycje akademickie Poznania sięgają początków XVI wieku. Obecny Uniwersytet powołano do życia w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dziś Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obok Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – należy do największych i najlepszych uczelni akademickich w Polsce.
Społeczność akademicka Uczelni składa się z ponad 50 tys. osób, w tym 3 tys. pracowników naukowych. W ramach Uniwersytetu działa obecnie 15 wydziałów. Studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia doktoranckie prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na blisko 280 kierunkach i specjalnościach studiów z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, nauk o zdrowiu oraz nauk z obszaru sztuki.

Integralną częścią Uniwersytetu jest Biblioteka Uniwersytecka. Tworzy ona przestrzeń wiedzy prezentowanej zarówno w tradycyjnej papierowej formie, jak i za pomocą nowoczesnych źródeł informacji. Biblioteka wspiera pracę dydaktyczną i naukową wszystkich wydziałów, a także działa na rzecz mieszkańców Poznania. Jej zbiory, wraz ze zbiorami sieci bibliotek wydziałowych, liczą około pięciu milionów egzemplarzy książek i czasopism.

Bardzo ważne miejsce w strukturze Uniwersytetu zajmuje Wydział Historii, który należy do najlepszych w Polsce. Wydział Historii UAM w Poznaniu ma charakter wielodyscyplinarny; odznacza się dużym potencjałem naukowym. Wydział zatrudnia obecnie przeszło 100 pracowników naukowo-dydaktycznych, którzy prowadzą badania w Polsce oraz w Europie, Azji Środkowej, Indiach i na Syberii oraz w Ameryce Południowej, Afryce i na Oceanii.

Collegium Minus


Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza


Aula Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza

Image is not available
Biblioteka Uniwersytecka


Biblioteka Uniwersytecka


Biblioteka Uniwersytecka


Biblioteka Uniwersytecka

Image is not available
Collegium Historicum


Collegium Historicum


Collegium Historicum


Collegium Historicum

Image is not available
previous arrow
next arrow