baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY

Kanclerz UAM

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Georgia State University, Atlanta. Aktualnie jest Kanclerzem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierującym administracją i gospodarką Uczelni, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie i koordynowanie jej działalności administracyjnej, inwestycyjnej, technicznej i gospodarczej, a także poprzez zarządzanie nieruchomościami UAM czy kształtowanie i realizowanie polityki kadrowej w stosunku do podległych pracowników.
Do 2013 roku związany był z Bankiem Zachodnim WBK S.A., gdzie w randze Dyrektora kierował audytem wewnętrznym w obszarach ryzyka kredytowego, operacyjnego i zgodności. Posiada szereg certyfikatów zawodowych z zakresu audytu, zarządzania ryzykiem, kontroli i finansów.