MUZEA

W Poznaniu i okolicach zlokalizowanych jest kilkadziesiąt przekrojowych i tematycznych muzeów i skansenów.  Szczególnie intersująca może być oferta: Muzeum Narodowego w Poznaniu (www.mnp.art.pl) z interesującymi zbiorami sztuki, zwłaszcza sztuki polskiej, oraz jego licznych oddziałów, m.in. Muzeum Sztuk Użytkowych, Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum Instrumentów Muzycznych, Muzeum Etnograficzne (w budynku dawnej loży masońskiej); Muzeum Archeologiczne (www.muzarp.poznan.pl), Brama Poznania ICHOT (bramapoznania.pl,), Muzeum Archidiecezjalne (www.muzeum.poznan.pl)

content-single