Palac Kultury
Palac Kultury
PL EN FR

KOMITET NAUK HISTORYCZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

POLSKA AKADEMIA NAUK
pl. Defilad 1
00–901 Warszawa
T.+48 22 182 60 00
www.pan.pl

Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk jest ogólnopolską reprezentacją historyków, która istnieje od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Skupia najbardziej uznanych i aktywnych badaczy wszystkich dyscyplin historycznych działających na wyższych uczelniach i w innych instytucjach naukowych. Na jego czele stali w przeszłości tacy uczeni, jak Stefan Kieniewicz, Jerzy Topolski, Marian Biskup i Janusz Żarnowski. Obecnie przewodniczącym Komitetu Nauk Historycznych PAN jest prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Komitet Nauk Historycznych PAN wypowiada się w imieniu polskiego środowiska historycznego; zabiera głos w sprawach ogólnych dotyczących badań historycznych, popularyzacji historii, statusu społecznego i zawodowego historyków oraz we wszelkich innych kwestiach istotnych dla środowiska historycznego.

W ramach Komitetu działają komisje reprezentujące szerokie spektrum specjalności historycznych i epok dziejowych, które integrują środowiska historyczne wokół interesujących i ważnych zagadnień naukowych.

Z upoważnienia PAN Komitet reprezentuje Polskę w międzynarodowych organizacjach historyków, przede wszystkim – jako Polski Komitet Narodowy – w Międzynarodowym Komitecie Nauk Historycznych (ICHS). Komitet koordynuje też i wspiera udział polskich historyków w międzynarodowych komisjach historycznych afiliowanych przy ICHS.

Pałac Staszica w Warszawie, siedziba Polskiej Akademii Nauk


Pałac Staszica w Warszawie, siedziba Polskiej Akademii Nauk


Pałac Staszica w Warszawie, siedziba Polskiej Akademii Nauk


Pałac Staszica w Warszawie,
siedziba Polskiej Akademii Nauk

Image is not available
Siedziba Instytutu Historii PAN"


Biblioteka Uniwersytecka


Biblioteka Uniwersytecka


Siedziba Instytutu Historii PAN

Image is not available
Pałac Działyńskich w Poznaniu, siedziba biblioteki PAN


Pałac Działyńskich w Poznaniu, siedziba biblioteki PAN


Pałac Działyńskich w Poznaniu, siedziba biblioteki PAN


Pałac Działyńskich w Poznaniu,
siedziba biblioteki PAN

Image is not available
previous arrow
next arrow