baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR
Dr hab. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kierownik Zakładu Historii Kultury Instytutu Historii UAM w Poznaniu

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Historia średniowiecza; hagiografia i kult świętych; historia kobiet; historia życia prywatnego; mediewalizm w kulturze nowożytnej i współczesnej; kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej w XIX wieku

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

  • Tolkien – mit, historia, literatura. Eseje i studia, Poznań 2016 [współredaktorzy: Zbigniew Kopeć, Przemysław Matusik]
  • Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku. W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej, Poznań 2013
  • Oblicza miediewalizmu, Poznań 2013 [współredaktor: Andrzej Dąbrówka]
  • Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • Komisja Historyczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk