baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY

Profesor na Wydziale Historii UAM
Wydział Historii UAM

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Współczesna angloamerykańska teoria i historia historiografii, metodologia historii, porównawcza teoria nauk humanistycznych i społecznych, humanistyka ekologiczna, studia nad ludobójstwem i ekobójstwem, studia nad martwym ciałem, nieeuropejskie podejścia do przeszłości.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

 • Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Warszawa 2017
 • Historia dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, Kraków 2014 (red., z Tomaszem Wiśliczem, Rafałem Stobieckim)
 • Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Warszawa 2012
 • Історія, гуманітаристика, сучасність. Дослідження з теорії знання про минуле, Київ 2012
 • French Theory w Polsce, Poznań 2010 (red., z Mirosławem Lobą)
 • Re-Figuring Hayden White, Stanford 2009 (red., z Frankiem Ankersmitem, Hansem Kellnerem)
 • Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań 2006
 • Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, wyd. 2, Poznań 2005
 • Encounters: Philosophy of History After Postmodernism, London 1998 (red.)

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • International Commission of Theory and History of Historiography (przewodnicząca)
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Towarzystwo Historiograficzne
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Komitet Nauk o Kulturze, PAN
 • Komitet Nauk Historycznych, PAN