baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący
Przewodniczący KNH PAN

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Historia polityczna Polski i Europy XIX i XX w., historia Europy w „długim trwaniu”, pierwsza wojna światowa, jej podłoże, charakter i konsekwencje, stosunki polsko-francuskie w okresie pierwszej wojny światowej i okresie międzywojennym, przede wszystkim w dziedzinie politycznej i wojskowej; dzieje uniwersytetu w Poznaniu.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 • Formation et décomposition des États en Europe au 20e siècle. Formation and Disintegration of European States in the 20th Century, Bruxelles 2012 (red., z A. Fleury, F. Knippingiem, D. Kovacem)
 • 1956. European and Global Perspective, Leipzig 2006 (red., z C. Fink, F. Hadlerem)
 • L’Europe au XXe siècle. Éléments pour un bilan, Poznań 2000 (red.)
 • Historia powszechna. Wiek XX, Poznań 1999, 2001, 2008
 • Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919–1938, Poznań 1987
 • Historycy francuscy o genezie Wielkiej Wojny, Poznań 1984

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
 • Polskie Towarzystwo Historyczne (członek Zarządu Głównego)
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe (wiceprzewodniczący)
 • Commission d’Histoire des Relations Internationales