baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY

Profesor na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
Wiceprzewodniczący KNH PAN

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Historia średniowieczna i nowożytna, szczególnie historia społeczna i gospodarcza, historia miast i mieszczaństwa; nauki pomocnicze historii.

NAJWAŻNIESZE PUBLIKACJE:

 • Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość, Torun 2015
 • Tarcze herbowe z kościoła mariackiego w Toruniu, Warsaw 2015
 • Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warsaw 2011 (z J. Wijaczką)
 • Herbarz patrycjatu toruńskiego, t. I, Toruń 2008; t. II, Torun 2015 (z K. Kopińskim)
 • W pułapce niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII-XVIII w.), Torun 2004
 • Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku, Torun 1999
 • Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku, Torun 1994

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Historyczne (prezes)
 • Komitet Nauk Historycznych PAN (wiceprzewodniczący)
 • Polskie Towarzystwo Heraldyczne
 • Towarzystwo Naukowe w Toruniu