baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY

Profesor na Wydziale Historii UAM
Wydział Historii UAM

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Rozwój chrześcijaństwa na Bałkanach, zwłaszcza nad Dolnym Dunajem; epoka cesarza Teodozjusza II; teologia polityczna, ideologia władzy w późnej starożytności; pojęcia i wartości wplecione w systemy etyczne i systemy społeczne; „historia naturalna”.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Gods of Constantine, [w:] Within the Circle of Ancient Ideas and Virtues, red. K. Twardowska i inni, Kraków 2014, s. 275—286
  • The Authority of Bishops in Classical Antiquity, [w:}] Authority in the Past and Present. Sources and Social Functions, red. K. Ilski, K. Marchlewicz, Poznań 2013, s. 25-37
  • Voelkerwanderung und Solidaritaet der Nationen (4./5. Jahrhundert), [w:] Migrationsprozesse und gesellschftlicher Wandel in der Geschichte, red. P Kehne, P. Matusik, Poznań 2011, s. 73-96
  • Idea jedności politycznej, społecznej i religijnej w świetle pism Ambrożego z Mediolanu, Poznań 2001
  • „Andreia” (Tapferkeit) bei den frühen Christen, Wien 1998
  • Biskupi Mezji i Scytii IV – VI w., Poznań 1995
  • Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II, Poznań 1992

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Komitet Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • Polskie Towarzystwo Historyczne