Krzysztof Makowski

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH;

Dzieje ziem polskich w epoce zaborów, w tym zwłaszcza kwestie demograficzne, dzieje społeczno-gospodarcze, mobilność społeczna i procesy migracyjne, dzieje kobiet i rodziny; stosunki narodowościowe na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, zwłaszcza dzieje ludności niemieckiej i żydowskiej oraz stosunków polsko-niemiecko-żydowskich; tożsamość, świadomość i pamięć historyczna na ziemiach polskich w XIX i XX wieku; dzieje historiografii i źródłoznawstwo XIX i XX wieku.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 • Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy, Poznań 2014
 • Approaches to Slavic Unity: Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism, and Solidarity Among the Slavs Today, Poznań 2013 (współredaktor:  Frank Hadler)
 • Słowianie – idea i rzeczywistość. Zbiór studiów, Poznań 2013 (współredaktor: Monika Saczyńska)
 • Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab opowiedziana Evie Urbach, Poznań 2012
 • Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku, Poznań 2007
 • O nowy model historycznych badań regionalnych, Poznań 2007
 • Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym, Poznań 2004
 • Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu, Kraków 2004 (współautorzy: Dorota Praszałowicz, Andrzej A. Zięba)
 • Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy, Poznań 1999 (współredaktor: Lech Trzeciakowski)
 • Rodzina poznańska w I połowie XIX wieku, Poznań 1992 (wyd. niemieckie: Die Posener Familie 1815–1848, Lüneburg 1996)

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Członek prezydium Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk
 • Wicedyrektor Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM
 • Commission Internationale des Études Historiques Slaves (wiceprezydent)
 • Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich (członek założyciel i członek zarządu)
 • International Commission of Historical Demography
 • Zespół Historii Kobiet Polskiego Polskie Akademii Nauk

content-single