WARSZAWA
WARSZAWA
PL EN FR

VII MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUK HISTORYCZNYCH WARSZAWA 1933

Decyzja o przyznaniu Polsce organizacji kongresu, która zapadła jednogłośnie na VI Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Oslo w 1928 roku, była ogromnym wyróżnieniem i niewątpliwie stanowiła wyraz uznania dla szybkiego awansu polskiej historiografii. Architektami tamtego sukcesu byli Marceli Handelsman, który jako pierwszy (już w 1920 roku) zgłosił pomysł organizacji w Polsce kongresu, oraz Bronisław Dembiński, który od 1926 roku zasiadał w Zarządzie powołanego wtedy formalnie do życia Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych (CISH). Przygotowania do kongresu rozpoczęły się już w 1929 roku. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego został Bronisław Dembiński, jego zastępcami Stefan Ehrenkreutz, Oskar Halecki, Marceli Handelsman i Wacław Sobieski, a sekretarzem generalnym Tadeusz Manteuffel. Dużej pomocy finansowej (w wysokości około 100 tys. zł), mimo kryzysu, udzielił organizatorom rząd, głównie Ministerstwo Wyznań i Oświecenia Publicznego.

Otwarcie kongresu odbyło się 21 sierpnia 1933 roku w dużej auli Politechniki Warszawskiej w obecności najwyższych władz państwowych, z prezydentem Ignacym Mościckim na czele. W sumie w kongresie wzięło udział około 1100 historyków z 31 krajów. Najliczniej reprezentowani byli Polacy (przeszło 60%), a w dalszej kolejności Francuzi, Włosi, Niemcy i Anglicy. Na kongres złożyło się 15 sekcji i 13 posiedzeń specjalnych. W sprawozdaniach akcentowano duży udział tematyki polskiej. Co ciekawe, ceremonia zamknięcia odbyła się 28 sierpnia w Krakowie, gdzie uczestnicy zostali przewiezieni specjalnym pociągiem.

Organizację warszawskiego kongresu oceniono wysoko, a prestiż ówczesnej polskiej historiografii znalazł swe odzwierciedlenie w wyborze Bronisława Dembińskiego na wiceprezydenta CISH. Funkcję tę pełnił on do 1938 roku. Wtedy w jego miejsce do Zarządu CISH wybrano innego reprezentanta Polski – Marcelego Handelsmana.

Logo VII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Warszawie zaprojektował Edward Manteuffel-Szoege (1808-1940).

 

Publikacje kongresowe

  1. VIIe Congrès international des sciences historiques: Varsovie, du 21 au 28 août 1933, Warszawa 1933
  2. VIIe Congrès International des Sciences Historiques: Rapports présentés au Congrès de Varsovie, „Bulletin of the International Committee of Historical Sciences”, t. 5 (1933)
  3. VIIe Congrès International des Sciences Historiques. Résumés des Communications présentés au Congrès, Varsovie 1933, t. 1-2, red. T. Manteuffel, Warszawa 1933
  4. La Pologne au VIIe Congrès International des Sciences Historiques, Varsovie 1933, t. 1-3, red. O. Halecki, Warszawa 1933
  5. B. Dembiński, O. Halecki, M. Handelsman, L’historiographie Polonaise du XIX-me et du XX-me siecle: VII-e Congres International des Sciences Historiques Varsovie 1933, Warszawa 1933

Źródło ilustracji – Narodowe Archiwum Cyfrowe: NAC 1-M-526-5; NAC 1-M-526-8; NAC 1-M-526-4; NAC 1-M-527-4