baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

KOMITET ORGANIZACYJNY

Historyk, publicysta
Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie

Historyk, publicysta, od 2006 roku – dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 80. uczestniczył w opozycyjnym Ruchu Młodej Polski. Tworzył jako redaktor i publicysta m.in. pisma „Polityka Polska”, „Debata”, „Kwartalnik Konserwatywny”. W latach 90. był dyrektorem Departamentu Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i dyrektorem gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był współtwórcą i dyrektorem programowym Instytutu Adama Mickiewicza. Jako komisarz generalny kierował przygotowaniami do festiwalu Europalia 2001 Polska. Był członkiem Rady Powierniczej Zamku Królewskiego oraz Rady Pamięci Walk i Męczeństwa. Jest członkiem Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Autor licznych artykułów w dziennikach i magazynach intelektualnych, m. in. „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Tygodnik Powszechny”, „Przegląd Polityczny”, „Więź” na temat: polityki kulturalnej, historii, polityki zagranicznej, religii. Współautor i współredaktor książek, m.in. z Tomaszem Mertą „Pamięć i odpowiedzialność” (2004) oraz „Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości” (2014).