polska-poznan
polska-poznan
PL EN FR

O POLSCE

pl-info-polska

 

Polska to kraj o bogatej historii i kulturze, którego początki sięgają X wieku. Wpisana w krąg łacińskiego Zachodu uczestniczyła w jego kulturalnym rozwoju, czerpiąc zarazem bogate doświadczenia ze swego położenia na pograniczu świata słowiańskiego i germańskiego oraz chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego. Jej znakiem rozpoznawczym była w przeszłości tradycja unikatowej demokracji szlacheckiej i tolerancji religijnej, a po utracie u schyłku XVIII wieku niezależności, tradycja wytrwałej walki o odzyskanie niepodległości.

 

O POZNANIU

Poznań, stolica Wielkopolski, zamieszkiwany jest przez ponad pół miliona dobrze zorganizowanych, gospodarnych i gościnnych mieszkańców. Miasto położone jest na skrzyżowaniu największych europejskich szlaków komunikacyjnych łączących Moskwę z Berlinem, Paryżem i Madrytem, a Budapeszt i Pragę z wybrzeżem Bałtyku, a dalej z Półwyspem Skandynawskim.

Region, który w późniejszym okresie zaczęto określać jako Wielkopolska, był kolebką polskiej państwowości. Poznań, obok takich ośrodków władzy książęcej, jak Gniezno czy Kalisz, odgrywał znaczącą rolę w rozwoju dzielnicy i Polski. Wielkopolska przodowała zawsze pod względem społecznym, politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Jedną z przyczyn tego jest fakt, iż ziemie te od zarania znajdowały się w orbicie wpływów zachodnioeuropejskich.

Przebieg procesu dziejowego spowodował ukształtowanie się specyficznego etosu Wielkopolan, który uwydatnił się w wieku XIX i XX. Mieszkańcy regionu znani są ze swego zmysłu gospodarności, z dobrej organizacji pracy oraz racjonalności działania. Znaczącym atutem samego Poznania jest jego potencjał ekonomiczny: dobra i stabilna sytuacja gospodarcza, wysoki poziom przedsiębiorczości, ale przede wszystkim kapitał ludzki.

 

 

 

Poznań jest jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Działa tutaj 8 dużych uczelni państwowych i kilkanaście uczelni niepublicznych. W roku akademickim 2012–2013 w Poznaniu studiowało ponad 130 tys. studentów. Najważniejszą uczelnią jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, a oprócz tego działa tu Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Artystyczny, Politechnika, Akademia Muzyczna i Akademia Wychowania Fizycznego.

Poznań jest miejscem, gdzie każdego roku odbywa się kilkadziesiąt imprez kulturalnych i naukowych o randze międzynarodowej i kilkaset o zasięgu krajowym. Do najważniejszych cyklicznych imprez, które odbywają się w mieście należą:

W Poznaniu corocznie odbywa się kilkadziesiąt międzynarodowych imprez konferencyjnych i targowych. Większość z nich organizowana jest na zlokalizowanych w centrum miasta terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) (www.mtp.pl).