baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

WYDZIAŁ WYKONAWCZY

Profesor na Wydziale Historii UAM

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Historia powszechna czasów nowożytnych (XVI-XVIII wiek); historia intelektualna i kulturalna Oświecenia; historia Francji i dzieje stosunków polsko-francuskich; frankofonia w Europie Środkowej i Wschodniej; kultura polityczna czasów nowożytnych; historia idei; dzieje Wielkopolski.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 • Jeux et sports de la Renaissance à nos jours, Poznań 2013 (red., z A. Jakuboszczak, M. Serwańskim)
 • Chorografia Rzeczypospolitej szlacheckiej w Encyklopedii Diderota i d’Alemberta, Poznań 2010
 • Religion et nation. Entre l’universel et les particularismes, Actes du XIVe Colloque Poznań-Strasbourg des 28–29 septembre 2006, Poznań 2008 (red., z M. Serwańskim)
 • Stanisław Leszczyński. Sarmata i Europejczyk (1677–1766), Poznań 2006
 • Amis et ennemis héréditaires: les stéréotypes nationaux, Actes du XIIe Colloque Poznań-Strasbourg des 3–4 octobre 2002, Poznań 2006, (red., z M. Serwańskim)
 • Anarchia polska w myśli Oświecenia. Francuski obraz Rzeczypospolitej szlacheckiej u progu czasów stanisławowskich, Poznań 2004
 • La Pologne et l’Europe occidentale du Moyen-Age à nos jours, Actes du colloque organisé par l’Université Paris VII – Denis Diderot, les 28 et 29 octobre 1999, Poznań-Paris 2004 (red., z M.-L. Pelus-Kaplan, M. Serwańskim, D. Tolletem)
 • Francja, Niemcy i Polska w Europie nowożytnej i najnowszej (XVI-XX w.). La France, l’Allemagne et la Pologne dans l’Europe moderne et contemporaine (XVIe–XXe s.). Frankreich, Deutschland und Polen im neuzeitlichen und modernen Europa (16. bis 20. Jh.), Dziesięć lat Trójkąta Weimarskiego, Konferencja międzynarodowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 11–12 X 2001, Poznań 2003 (red., z M. Serwańskim)
 • L’anarchie polonaise: le système institutionnel de la République nobiliaire dans la pensée des Lumières. Recherches sur les échanges intellectuels et les relations diplomatiques de la France et de la Pologne au XVIIIe siècle, Versailles-Poznań 2001

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (członek zarządu i skarbnik)
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Centre de Recherches « États, société, religion, XVIIe–XVIIIe siècles en Europe » Université de Versailles Saint-Quentin