baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

WYDZIAŁ WYKONAWCZY

Prodziekan Wydziału Historii UAM

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Historia wczesnego cesarstwa rzymskiego (I–III w.); religia, kultura i sztuka starożytnego Rzymu; ideologia władzy i autoprezentacja cesarzy w okresie pryncypatu; historia idei; numizmatyka rzymska – ikonografia, aspekt ideologiczny monet, monety rzymskie na ziemiach polskich.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

 • Memory and Oblivion in the Ancient World – Ancient World in the Memory and Oblivion, red. K. Balbuza, M. Musielak, K. Królczyk, Poznań 2019
 • Der Triumph im Dienste dynastischer Politik, w: Der römische Triumph in Prinzipat und Spätantike, red. F. Goldbeck, J. Wienand, Berlin 2017, s. 255–282
 • Confrontation of the captivi nobiles and the Triumphator in the Roman Imperial Triumphal Ceremony, w: Przemoc w świecie starożytnym. Źródła, struktura, interpretacje, red. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2017, s. 135–149
 • Das Feiern der Besiegung Armeniens durch Marcus Antonius in Alexandria: ein Triumph, eine dionysische Pompe oder eine Feierlichkeit sui generis?, w: Marcus Antonius. History and Tradition, ed. by D, Słapek, I. Łuć, Lublin 2016, s. 89–99
 • The Semiotics of Triumph and Social Communication in the Roman Empire during the Principate Era, w: Explicit and Implicit Meanings of Cultural Communication/ Явные и скрытые смыслы культурной коммуникации, red. K. Jędraszczyk, Gniezno 2015, s. 237–257
 • Virtutes and Abstract Ideas Propagated by Marcia Otacilia Severa. Numismatic Evidence, w: Within the Circle of Ancient Ideas and Virtutes. Studies in Honour of Professor Maria Aeternitas Augusti. Kształtowanie się i rozwój koncepcji wieczności w (auto)prezentacji cesarza rzymskiego (od Augusta do Sewera Aleksandra), Poznań 2014

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

 • Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Poznański (prezes)
 • Stowarzyszenie Historyków Starożytności (członek zarządu)
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (członek)
 • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (członek)
 • Polskie Towarzystwo Filologiczne (członek)
 • Polish Historical Society (prezes)