baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

BIURO KONGRESU

Doktorantka na Wydziale Historycznym UAM

ZAKRES ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH:

Dzieje Poznańskiego w XIX i XX wieku; stosunki narodowościowe na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, zwłaszcza  polsko-niemiecko-żydowskie w Wielkopolsce w okresie zaborów; dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich (kwestie demograficzne, społeczno-gospodarcze, tożsamościowe, mobilność społeczna i procesy migracyjne)

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • Społeczność żydowska w Wolsztynie na przełomie XIX i XX wieku, Kronika Wielkopolski 3(155)/2015, s. 9-21
  • Polsko-żydowskie polemiki na posiedzeniach rady miejskiej w Poznaniu w ostatnich miesiącach 1918 roku (na podstawie doniesień pasowych), Miasteczko Poznań 1-2/2015, s. 138-147
  • Społeczność żydowska Poznania w latach 1914-1918 na łamach berlińskiej „Allgemeine Zeitung des Judentums”, Kronika Miasta Poznania 3/2014, s. 259-270
  • Rodzina żydowska w Wolsztynie w latach 1875-1914 na podstawie akt stanu cywilnego, Kwartalnik Historii Żydów 2 (250), 2014, s. 401-430

CZŁONKOSTWO W POLSKICH I ZAGRANICZNYCH TOWARZYSTWACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

  • Polskie Towarzystwo Historyczne
  • Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich