WIEDEŃ 1965
WIEDEŃ 1965
PL EN FR

XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUK HISTORYCZNYCH WIEDEŃ 1965

XII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Wiedniu rozpoczął się 28 sierpnia 1965 roku i trwał do 5 września 1965 roku.

Zgłoszenie kandydatury Wiednia na organizatora Kongresu nastąpiło podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Komitetu Nauk Historycznych, które odbyło się przy okazji X Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w Rzymie 11 września 1955 roku. Dokonała tego delegacja austriackich historyków, na której czele stali Heinrich Fichtena i Gotbert Moro. XII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych miał być powiązany z obchodami sześćsetnej rocznicy założenia uniwersytetu w Wiedniu. Kandydatura Wiednia została ostatecznie zaakceptowana na XI Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Sztokholmie w 1960 roku.

Na Kongres przybyło około 2.500 uczestników z 43 krajów. Najliczniej reprezentowani byli historycy z Francji i Republiki Federalnej Niemiec, nie mniej liczne były delegacje z Wielkiej Brytanii, USA, Austrii i ZSRR. Kongres swoją obecnością zaszczycili tacy historycy, jak Aleksander Gieysztor (Polska), Erich Zöllner (Austria), Victor-Lucien Tapié (Francja), Jacques Droz (Francja).

Otwarcie kongresu odbyło się w Wiedeńskiej Operze Państwowej. Wykład inauguracyjny wygłosił Alphons Lhotsky.

Na Kongresie omawiano ważne zagadnienia dotyczące metodologii historii, historii powszechnej, historii historiografii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się panele poświęcone historii starożytnej i mediewistyce. Jednym z głównych tematów poruszanych na Kongresie była jednak kwestia nacjonalizmu i internacjonalizmu w XIX i XX wieku.

Wiedeński Kongres zakończył się niemałym sukcesem, doceniono sprawną organizację oraz wagę poruszanych podczas obrad problemów.

 

Bibliografia

  1. 2500 Wissenschaftler bei Wiener Kongreß, „Volksstimme”, nr 201 (1965)
  2. Die Mitschuld der Reichswehr. Aus den Debatten auf dem XII. Historikerkongreß in Wien, „Volksstimme”, nr 204 (1965)
  3. Geschichte, die noch nicht im Schulbuch steht, „Volksstimme”, nr 206 (1965)
  4. H.S., Rückblick auf den XII. Internationalen Historikerkongreß in Wien: In der Bereitschaft zum Gespräch, „Salzburger Nachrichten”, 7.09.1965
  5. Historikerkongreß ist beendet, „Volksstimme”, nr 207 (1965)
  6. La Pologne au XIIe Congres International des Sciences Historiques a Vienne, Warszawa 1965