SAN FRANCISCO 1975
SAN FRANCISCO 1975
PL EN FR

XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUK HISTORYCZNYCH SAN FRANCISCO 1975

W dniach 22-29 sierpnia 1975 roku w San Francisco odbył się XIV Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych. Na czele amerykańskiego Komitetu Organizacyjnego Kongresu stał Donald Treadgold. Przewodniczącym Kongresu został Boyd C. Shafer, a jego Dyrektorem Wykonawczym Richard Schlatter. Wśród uczestników znalazło się wielu ówczesnych luminarzy nauk historycznych, m.in. Bernard Bailyn (USA), Karl Dietrich Erdmann (RFN), Aleksander Gieysztor (Polska), Georges Michel Duby (Francja) czy Jewgienij Żukow ZSRR.

Kongres w San Francisco przedstawiono pozytywnie w prasie amerykańskiej. Zwrócono przede wszystkim uwagę na to, iż była to pierwsza tego typu międzynarodowa inicjatywa w Stanach Zjednoczonych, w której wzięło udział ponad tysiąc historyków, przede wszystkim amerykańskich, ale również brytyjskich, radzieckich, niemieckich, koreańskich czy afrykańskich.

Atmosfera była swobodna. Debata nad naturą amerykańskiej rewolucji, która rozgorzała między historykami amerykańskimi i radzieckimi jeszcze ją ożywiła. Zagadnienie to nadawało ton całemu Kongresowymi i to jemu poświęcono najwięcej miejsca. W 1975 r. obchodzono bowiem 200. rocznicę rewolucji amerykańskiej. Przy tej okazji dyskutowano także o prawach człowieka. Podczas Kongresu podnoszono też kwestię pozaeuropejskich badań historycznych, jak również rozwoju prasy i innych mediów podczas II wojny światowej.

Boyd C. Shafer podkreślał, iż zorganizowanie kongresu historyków po raz pierwszy poza Europą nadało mu wyjątkową rangę. Ponadto pierwszy raz pojawili się na Kongresie historycy z Afryki. Chociaż James Okete Shiroyak z Kenii zauważył, iż Afryce i Azji poświęcono jedynie jedną sesję.

Bibliografia:

  1. Program of the Fourteenth International Congress of Historical Sciences, Hotel Fairmont, San Francisco 1975.
  2. Moritz Frederic A., World Historians in Hot Debate: U.S., Soviets Duel on American Revolution; Third-World Studies Urged at ‘Mini-United Nations’, „Monitor”, 27.8.1975.