MOSKWA 1970
MOSKWA 1970
PL EN FR

XIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUK HISTORYCZNYCH MOSKWA 1970

XIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych odbył się w Moskwie w dniach 16-23 sierpnia 1970 roku. Uczestniczyło w nim 3307 delegatów z 50 państw, w tym aż 1283 z ZSRR. Dość liczne delegacje przybyły z innych krajów bloku wschodniego, wśród nich najliczniejsza z Polski (162 uczonych), następnie z Bułgarii (160), NRD (130) oraz Węgier (110). Ponadto z USA przyjechało 223 historyków, z Francji 173, z Jugosławii 118, a z RFN 108.

W programie Kongresu znalazły się dwa tzw. wielkie tematy. Pierwszy z nich dotyczył metodologii historii, drugi dziejów kontynentów. Oprócz tego obradowały sekcje chronologiczne. W trakcie Kongresu odbyły się również spotkania wielu komisji i stowarzyszeń afiliowanych przy CISH, w tym Komisji Historii II Wojny Światowej, Komisji Historii Wojskowości, Komisji do Badań Historii Struktur i Ruchów Społecznych, Stowarzyszenia Badań Bizantyjskich, Komisji Historii Prawa, Komisji Historii Prasy, Komisji Historii Słowian, Komisji Historii Miast, Komisji Historii Uniwersytetów, Komisji Bibliograficznej i Komisji Dziejów Rewolucji Francuskiej. Odbyło się również specjalne sympozjum poświęcone roli Włodzimierza Lenina w rozwoju nauk historycznych, z wykładem Jewgienija Żukowa pt. Lenin i historia.

Z literatury poświęconej Kongresowi wynika, że uczestniczyła w nim największa w dziejach kongresów liczba uczestników. Jego szczególną zaletą było wyodrębnienie dwóch głównych tematów oraz chronologiczny podział pozostałych sesji. Chwalono organizację i przygotowanie oraz to, że Kongres przebiegł w atmosferze swobodnej wymiany poglądów.
Część wykładów, po zaakceptowaniu przez Prezydium Kongresu, została przetłumaczona, wydrukowana i rozdana, bądź rozesłana wcześniej uczestnikom dyskusji.

Poza merytorycznym programem Kongresu, dla uczestników przewidziano też różnorodne atrakcje turystyczne obejmujące mi.in. zwiedzanie Moskwy, w tym muzeów, galerii i cerkwi.

 

Bibliografia

  1. XIII Mezhdunarodnyj Kongress Istoricheskikh Nauk 16-23 avgusta 1970 g., SSSR, Moskva, w: Rossijskie istoriki na mezhdunarodnykh kongressakh istoricheskikh nauk 1900-200 gg. Istoricheskij obzor, red. Sergej L. Tikhvinskij, Moskva 2005, s. 70-83.
  2. XIII Mezhdunarodnyj Kongress Istoricheskikh Nauk Moskva, 16-23 avgusta 1970 goda. Doklady kongressa, t. 1, Moskva 1973.