KOLACJA LONDYN 1913
KOLACJA LONDYN 1913
PL EN FR

IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUK HISTORYCZNYCH LONDYN 1913

W dniach 2-9 kwietnia 1913 roku Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych odbył się w Londynie. Jego organizatorami były Brytyjska Akademia oraz Królewskie Towarzystwo Historyczne, na którego czele stał wówczas Sir Charles Firth.

Wśród uczestników Kongresu znaleźli się wybitni uczeni: amerykański mediewista z Harvard University, Charles Homer Haskins, brytyjski historyk Sir George Walter Prothero oraz rosyjski mediewista Paweł Gawriłowicz Winogradow z Uniwersytetu Oxfordzkiego, który na Kongresie przewodniczył sekcji historii prawa.

Podczas Kongresu w 1913 roku po raz pierwszy odbyły się obrady sekcji historii wojskowości (Naval and Military Section). Prelegenci skupiali się na różnych aspektach badań. Poruszano zarówno zagadnienia historyczne (przykładowo John Holland Rose wygłosił referat pt. Précis of the Plans of Napoleon for the Autumn Campaign of 1813, a Christopher Thomas Atkinson pt. Foreign Regiments in the British Service 1793-1815), jak i kwestie o charakterze bardziej metodologicznym (np. Alfred Dewar przedstawił referat pt. Naval History and the Necessity of a Catalogue, a Sir Lonsdale Hale pt. The Difficulties Encountered in Compiling Military History). Referaty zaprezentowane w ramach tej sekcji zostały wydane staraniem Cambridge University Press, ponieważ organizatorzy Kongresu nie byli w stanie zapewnić publikacji.

Nakładem Oxford University Press ukazały się z kolei materiały z obrad sekcji historii prawa. Jak wynika z ich lektury, uczestnicy wygłosili referaty po niemiecku, włosku, angielsku i francusku, a dotyczyły one zagadnień specjalistycznych (np. Edwin Charles Clark wygłosił referat zatytułowany Numismatic Illustrations of the History of Roman Law), jak i bardziej przekrojowych (np. Sir Frederick Pollock przedstawił referat pt. The Transformation of Equity). Inne wystąpienia dotyczyły zagadnień związanych z tradycją prawa rzymskiego i prawa w poszczególnych państwach (m.in. w Niemczech, Francji, Rosji, Anglii).

 

Bibliografia

  1. Essays in Legal History Read before the International Congress of Historical Studies Held in London in 1913, red. Paul Vinogradoff, London-Edinburgh 1913
  2. Naval and Military Essays Being Papers Read in the Naval and Military Section at the International Congress of Historical Studies, Cambridge 1914
  3. ‘Remember the Days of Old’. Sermon Preached in Westminster Abbey before the Members of the International Historical Congress, by the Right the Reverend the Dean Herbert Edward Ryle, D.D. on Sunday, April 6th, 1913, London-New York 1913