SYDNEY 2005
SYDNEY 2005
PL EN FR

XX MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUK HISTORYCZNYCH SYDNEY 2005

XX Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych odbył się w Sydney w dniach 3-9 lipca 2005 roku. Jego organizację powierzono Australijskiemu Towarzystwu Historycznemu i Uniwersytetowi Nowej Południowej Walli w Sydney. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Martyn Lyons.

W Kongresie udział wzięli historycy z wielu krajów, między innymi Chin, Nowej Zelandii, Senegalu, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Polski, Syrii, Francji i Niemiec. W sumie było to około 1400 osób. Wśród uczestników znaleźli się wybitni uczeni, m.in. Hayden White z USA, Georg Iggers i Jürgen Kocka z Niemiec, José Luis Peset z Hiszpanii, Dame Anne Salmond z Nowej Zelandii, Ibrahima Thioub z Senegalu.

Tematyka poruszana podczas obrad była bardzo różnorodna. Jednym z głównych zagadnień był problem globalizacji historii oraz historii globalnej, jak również kwestia wojny, pokoju i światowego porządku w historii. Ponadto dyskutowano na temat historii środowiskowej oraz praw człowieka. Sporo miejsca poświęcono debacie na temat statusu historii jako dyscypliny naukowej.

Generalnie Kongres oceniony został pozytywnie. Toczone dyskusje uznano za rzeczowe i dotykające najważniejszych problemów współczesnej nauki historycznej. Podkreślano, że zainteresowanie historyków przeszłością musi iść w parze z zainteresowaniem teraźniejszością.

 

Bibliografia:

  1. Australia’s History, éds. Martyn Lyons, Penny Russell, Sydney 2005
  2. History in Global Perspective : Proceedings of the 20e International Congress of Historical Sciences,éd. Martyn Lyons, Sydney 2006, CD-ROM