MOBTREAL 1995
MOBTREAL 1995
PL EN FR

XVIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUK HISTORYCZNYCH MONTREAL 1995

XVIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Montrealu odbył się w dniach 27 sierpnia-3 września 1995 roku i był połączony z 74 Konferencją Kanadyjskiego Stowarzyszenia Historycznego. Komitet Organizacyjny tworzyli reprezentanci miejscowych uniwersytetów: McGill University, Université de Montréal, Concordia University i Université du Québec. Współorganizatorem było Kanadyjskie Stowarzyszenie Historyczne (KSH).

W Kongresie uczestniczyło 2225 historyków z 75 krajów. Podczas sesji inauguracyjnej zastanawiano się nad rolą historyka w ówczesnym świecie. Wśród najbardziej znaczących gości Kongresu znaleźli się: prezydent Francji François Mitterrand, polski historyk i przewodniczący Unii Demokratycznej, Bronisław Geremek, brytyjski ekonomista Sir Alec Cairncross oraz dyrektor generalny UNESCO Federico Mayor.

Większość sesji odbywała się w Palais des Congres, a ceremonia zamknięcia w głównej auli Université du Québec. Na program Kongresu złożyło się ponad 80 sesji. Najważniejsze miejsce w strukturze Kongresu zajmowały trzy tzw. „wielkie tematy”: „Nations, Peoples, States”, „Relations between Men and Women and the Great Historical Changes”, „Diasporas: Origins, Forms, Significance”). Oprócz tego odbyło się 16 sesji specjalistycznych i 36 okrągłych stołów, a także panele zorganizowane przez komisje i stowarzyszenia afiliowane przy MKNH. Dotyczyły one wszystkich dziedzin badań historycznych.

W ramach Kongresu swoje publikacje prezentowali wydawcy książek historycznych. Odbyła się także wystawa osiągnięć kanadyjskiej historiografii.

Na odbywającą się obok Kongresu 74. Konferencję KSH złożyło się natomiast ponad 80 sesji, które poświęcone były takim tematom, jak: kontynentalna integracja gospodarcza, historia świata i historia środowiskowa, seksualność i obywatelstwo, przestępczość, gender, historia wsi, kształtowanie i „kontrolowanie” pamięci narodowej, druga wojna światowa i jej dziedzictwo, przestrzeń społeczna w osiemnastowiecznym mieście europejskim, latynoamerykańska historia społeczna.

 

Bibliografia:
K.D. Erdmann, Towards a Global Community of Historians. The International Historical Congresses and the International Committee of Historical Sciences. 1898-2000, red. J. Kocka, New York–Oxford 2005