baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH

Biblioteka Raczyńskich jest samorządową instytucją kultury Miasta Poznania. Zgodnie ze statutem „służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i osiągnięć kultury; prowadzi działalność naukową i wydawniczą; organizuje czytelnictwo, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; popularyzuje książki i czytelnictwo; współdziała z innymi bibliotekami oraz instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, naukowymi, organizacjami
i stowarzyszeniami w rozwijaniu oraz zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa”. Usługi biblioteczne świadczone są w nowoczesnym gmachu oraz 39 filiach na terenie Poznania. W strukturze Biblioteki znajdują się trzy muzea literackie: Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Iłłakowiczówny, Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza, Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. W głównej siedzibie i filiach promujemy czytelnictwo, organizujemy wystawy, spotkania literackie. Z bezpłatnej oferty Biblioteki Raczyńskich mogą korzystać czytelnicy w każdym wieku.

BACK