baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

BIBLIOTEKA POZNAŃSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK

Biblioteka naukowa założona w 1857 r., agenda Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Z uwagi na niemożność powołania polskiej uczelni pod zaborem pruskim, powstanie Towarzystwa wyrażało dążenie Wielkopolan do powołania polskiego ośrodka naukowo-kulturalnego, a Biblioteka i Muzeum PTPN stanowiły niezbędne zaplecze tego typu działalności i zalążki późniejszych poznańskich instytucji w niepodległej już Polsce.
Historyczny zasób zbiorów Towarzystwa ukształtowany przed laty darowiznami i nabytkami całych księgozbiorów prywatnych zadecydował o obecnym charakterze Biblioteki, liczącej ogółem 344 662 woluminów. Dziś Biblioteka gromadzi i przechowuje oprócz druków nowych także zbiory specjalne, na które składają się rękopisy, stare druki, mapy i atlasy, ikonografia i ekslibrisy. Ze względu na rangę posiadanych zbiorów, współtworzących przez wiele lat Narodowy Zasób Biblioteczny, Biblioteka odnotowana jest we wszystkich ważniejszych polskich i zagranicznych informatorach nauki.

BACK