baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

Muzeum Narodowe w Poznaniu, o strukturze zakorzenionej w oświeceniowej tradycji muzeów encyklopedycznych, posiada zbiory sztuki od starożytności do czasów najnowszych, gabinetowe kolekcje numizmatów, rycin, rysunków i plakatów, zbiory instrumentów muzycznych, militariów, zabytków etnograficznych oraz muzealiów dokumentujących historię miasta Poznania i trzech wielkopolskich rezydencji. Większość zbiorów wywodzi się z historycznych kolekcji muzealnych instytucji powoływanych w Wielkopolsce przez środowiska polskie i pruskie od połowy XIX w. po rok 1919, obejmujących przede wszystkim zbiory artystyczne (w tym artystyczne rzemiosło), etnograficzne i przyrodnicze. Po 1945 r. struktura zbiorów sukcesywnie zmieniała się, poszerzając kolekcjonerskie zakresy m.in. o sztukę współczesną, plakat, a także o muzealia tworzące kolekcje i ekspozycje oddziałów rezydencjonalnych. Wśród 400 tys. zabytków przechowywanych i wystawianych w ośmiu odrębnych muzeach znajdują się kolekcje o najwyższej randze artystycznej.
Spośród pięciu poznańskich oddziałów obecnie dostępne są do zwiedzania trzy: Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, o najstarszym rodowodzie wśród polskich muzeów tego typu, a także Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim w Poznaniu i Muzeum Instrumentów Muzycznych – jedyne takie muzea w polskim pejzażu muzealnym. Rezydencjonalne muzea w Rogalinie, Gołuchowie i Śmiełowie, z wystawami związanymi z ich historią, same w sobie są zabytkami architektury najwyższej klasy: późnego baroku w Rogalinie, historyzmu w Gołuchowie oraz klasycyzmu w Śmiełowie.
BACK