baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W POZNANIU

Archiwum Państwowe w Poznaniu wywodzi się z tradycji i zasobu wielkopolskich kancelarii, urzędów i sądów szlacheckich pierwszej instancji oraz ich archiwów. 8 marca 1869 r. utworzono Królewsko-Pruskie Archiwum Państwowe w Poznaniu. 5 kwietnia 1919 r. Komisariat Naczelnej Rady Ludowej powołał Archiwum Państwowe w Poznaniu, które w 1922 r. weszło w skład sieci archiwów państwowych.
10 września 1939 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu zostało przejęte przez niemieckie władze okupacyjne i przemianowane na Archiwum Rzeszy dla Kraju Warty w Poznaniu. Po wojnie poznańskie Archiwum zajęło się zabezpieczaniem i przejmowaniem dawnych zespołów archiwalnych w Poznaniu i na prowincji oraz odzyskiwaniem wywiezionych przez okupanta najstarszych i najcenniejszych materiałów archiwalnych. Archiwum Państwowe w Poznaniu w swoim zasobie przechowuje trzy obiekty wpisane na Światową i Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.
Obecnie w Archiwum jest zatrudnionych 61 pracowników, w tym 15 osób w oddziałach zamiejscowych w Gnieźnie, Koninie i Pile. Sprawują oni opiekę nad archiwalnym zasobem (obejmującym 7452 zespoły archiwalne, co wynosi 1 245 235 j.a., 15 004,39 m.b. oraz 509 j.a. tj. 4852,6 MB w postaci elektronicznej).

BACK