baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

ORGANIZING COMMITTEE

Professor at the Faculty of History of the AMU
Vice-Dean of the Faculty of History of AMU

RESEARCH INTERESTS:

History of Poland, history of Wielkopolska in the 19th century; history of Organic Work; history of the Church in the 19th-20th century, religion and the modernization processes in the 19th and 20th century; history of ideas; Polish culture in the period of the Partitions of Poland; history of cities in the 19th and 20th century (especially the history of Poznan).

SELECTED PUBLICATIONS:

  • Kard. M. Ledóchowski, Listy wakacyjne. Wybór korespondencji kard. Mieczysława Ledóchowskiego z ks. Władysławem Meszczyńskim z lat 1887-1900 [Holiday Letters. Cardinal Mieczysław Ledóchowski’s Selected Correspondence with Rev. Władysław Meszczyński from the years 1887-1900, [in:] Kardynał nieznany/The Unknown Cardinal, ed. M. Pukianiec, Poznan 2015, pp. 59-101 (ed., with A. Kucharska, T. Rogoziński)
  • Cieszkowski a początki pracy organicznej w Poznańskiem [Cieszkowski and the Beginnings of the Organic Work in Posnania], [in:] August Cieszkowski in memoriam, ed. K. Meller, Poznan 2015, pp. 49-68
  • Moritz Jaffe, Poznań pod panowaniem pruskim [Poznan under the Prussian Rule], Poznan 2012 (ed.)
  • „Nadeszła epoka przejścia…” Nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836-1871 [“There Has Come the Epoch of Transition…” Modernity in the Catholic Writing in Posnania in 1836-1871], Poznan 2011
  • Stan badań nad dziejami Kościoła Poznańskiego w XIX wieku [The State of Research on the History of Posnanian Church in the 19th Century], [in:] Kościół Poznański w historiografii, ed. Rev. L. Wilczyński, Poznan 2009, pp. 135-177
  • „Obelisk der Geschichte oder überheblicher Halbgott” Otto von Bismarck im polnischen Diskurs 1862-1898, [in:] Otto von Bismarck im Spiegel Europas, ed. K. Hildebrandt, E. Kolb, Paderborn – München 2006, pp. 95-113
  • Religia i naród. Życie i myśl Jana Koźmiana 1814-1877 [Religion and Nation. Jan Koźmian’s Life and Thought 1814-1877], Poznań 1998

MEMBERSHIP IN SCHOLARLY INSTITUTIONS IN POLAND AND ABROAD:

  • Poznan Society of Friends of Sciences (general secretary)