baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

ORGANIZING COMMITTEE

Professor at the Faculty of Humanities of the Nicolaus Copernicus University in Toruń
President of the Polish Historical Society
Vice-President of the CHS of the PAS

RESEARCH INTERESTS:

History of the Middle Ages and the Modern Period, especially social and economic history, history of towns and the burghers; auxiliary sciences of history.

SELECTED PUBLICATIONS:

 • Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość [Nicolas Copernicus: Social environment, background and youth], Torun 2015
 • Tarcze herbowe z kościoła mariackiego w Toruniu [Escutcheons from the Saint Mary’s Church in Toruń], Warsaw 2015
 • Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII [Universal History: 16th-18th Century], Warsaw 2011 (with J. Wijaczka)
 • Herbarz patrycjatu toruńskiego [Armorial of Toruń patriciate], t. I, Torun 2008; t. II, Torun 2015 (with K. Kopiński)
 • W pułapce niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII-XVIII w.) [In Trap of Impossibility: Society of the Modern City and Modernization Processes (on the example of Torun in 17th-18th Century], Torun 2004
 • Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku [Space and Society of Torun from the End of 14th until the beginning of the 18th Century], Torun 1999
 • Osadnictwo wiejskie województwa pomorskiego od połowy XVI do końca XVII wieku [Rural settlement in Pomeranian Voivodeship from the mid-16th until the End of 17th Century], Torun 1994

MEMBERSHIP IN SCHOLARLY ORGANIZATIONS IN POLAND AND ABROAD:

 • The Polish Historical Society (president)
 • The Committee on Historical Sciences of the Polish Academy of Sciences (vice-president)
 • The Polish Heraldic Society
 • The Toruń Society of Arts and Sciences