baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

CONGRESS OFFICE

PhD Student in the Faculty of History of AMU

RESEARCH INTERESTS

History of Poznania in the 19th and 20th century; national relations in the Polish lands in the 19th and 20th century, especially the Polish-German-Jewish relations in Wielkopolska during the period of partitions of Poland, history of the Jews in the Polish lands (demographics, socio-economic and identity issues, social mobility and migration processes)

SELECTED PUBLICATIONS

  • Społeczność żydowska w Wolsztynie na przełomie XIX i XX wieku [The Jewish population in Wolsztyn at the turn of 19th and 20th century], Kronika Wielkopolski 3(155)/2015, pp. 9-21
  • Polsko-żydowskie polemiki na posiedzeniach rady miejskiej w Poznaniu w ostatnich miesiącach 1918 roku (na podstawie doniesień prasowych) [Polish-Jewish polemics at the meetings of the city council in Poznan in the last months of 1918 years (based on press reports)], Miasteczko Poznań 1-2/2015, pp. 138-147
  • Społeczność żydowska Poznania w latach 1914-1918 na łamach berlińskiej „Allgemeine Zeitung des Judentums” [Jewish population of Poznan in 1914-1918 in the pages of “Allgemeine Zeitung des Judentums” from Berlin], Kronika Miasta Poznania 3/2014, pp. 259-270
  • Rodzina żydowska w Wolsztynie w latach 1875-1914 na podstawie akt stanu cywilnego [Jewish family in Wolsztyn in the years 1875-1914 on the basis of registry documents], Kwartalnik Historii Żydów 2 (250), 2014, pp. 401-430

MEMBERSHIP IN SCHOLARLY ORGANIZATIONS IN POLAND AND ABROAD

  • Polish Historical Society
  • Polish Association for Jewish Studies